home
site search by freefind advanced
 
    print!
 

Musikanalyse

Generelt om MUSIKANALYSE

At analysere et værk betyder at splitte det ad i mindre dele for at se hvad det indeholder. I syntesen samler man derefter op og får et overblik over resultatet af analysen.

Det kan være en god idé at starte med bare at lytte til musikken for at danne sig et overordnet billede af musikkens generelle karakter og udtryk. Hvad ’handler det om’ på et overordnet plan, hvordan rører musikken en og hvad vil den – eller komponisten – mon med værket?

Til den nærmere analyse må man benytte såvel den klingende musik, selve værket, til en auditiv analyse, samt den nedskrevne musik, nodebilledet (eller anden grafisk gengivelse), til nodebaseret analyse.

 

Auditiv analyse kan afdække:

  • Instrumenter og instrumentation.
  • Form og arrangement
  • Sound
  • Musikalsk udtryk og spillemåde – såvel vokalt og/eller instrumentalt

 

Nodebaseret analyse kan afdække:

·      Form: hvad er den overordnede struktur i værket.

·      Harmonik: hvilke harmoniske forbindelser benyttes, og hvordan er det harmoniske forløb

·      Melodik: hvordan er melodien opbygget mht. form, melodisk bevægelse m.v.

·      Tonalt materiale: hvilken skala eller skalaudsnit benyttes i det tonale materiale, dvs. i tema, soli, akkompagnement, basfigurer m.v.

·      Tonalitet: hvilket tonalt univers er vi i? Funktionsharmonisk, modalharmonisk, blues – eller en blanding? Det kan ændre sig fra formled til formled, eller indenfor det enkelte formled.

·      Instrumentation: hvordan er værket / satsen orkestreret?

·      Rytmik og groove: Hvordan er den rytmiske bund opbygget. Måske mest relevant indenfor rytmisk musik, men også interessant i megen kompositionsmusik.

 

I syntesen skal man samle op og konkludere og få et overblik over analysens resultater:

-       udtrække generelle træk fra enkeltdelene

-       finde karakteristiske træk ved værket / genren

 

Perspektivér ved at sammenholde musikstykket med anden musik eller med sin tid:

  • musikken:

-       sammenholde værket med viden om den musikalske udvikling og trække tråde til andre genrer

  • tiden:

-       se værket på baggrund af den musikalske og historiske udvikling

-       se værket i sammenhæng med sociale og samfundsmæssige forhold

-       overveje musikkens funktion og rolle i dens tid