MUSIK VEJLEDNING stx 2013

 

 

JAZZ ARRANGEMENT

For denne opgavetype gælder stort set alle forhold nævnt under pop/rock, herunder den progressive opbygning af indlæringen og bevidsthed om stemmeføring, overgange, slutninger, breaks og lifts. Jazzmusikken er af natur meget liftet, og det er centralt at eleverne forstår og kan anvende den ofte synkoperede melodik og rytmik.

Et tidligt udgangspunkt vil også være basgange, og eleverne skal introduceres til både 2-beat og walkingbass ret tidligt. Bassens betydning for jazzsproget kan ikke overvurderes og det er vigtigt at den fungerer optimalt.

Der er mange nyttige standardklicheer, som eleven kan trække på og det drejer sig om få indarbejdet disse vendinger. Samtidig er det dog lige så vigtigt, at eleven ved at en klichefyldt besvarelse – selv uden fejl – ikke honorerer kravene til en topkarakter. Ved udsættelse for 4- stemmigt kor, eller blæserstemmer, skal melodiens karakter vurderes og en bevidstløs tilføjelse af klangstemmer i blokharmonisering er ikke nødvendigvis tilstrækkelig eller idiomatisk korrekt.

Ekstra tilførte afsnit af solistisk art eller ”jabadu-kor” tilfører ikke satsen yderligere værdi. Frit komponerede stemmer skal være konsistente og have en affinitet med satsens melodi, eller i det mindste dele af melodi/harmonigang eller andet.