home
site search by freefind advanced

bsal

  RYTMER Rytmekompendium 1
    Rytmekompendium 2 (GJ)
    Rytmetest 1
    Rytmetest 2
    Øvelse i rytmenedskrift
    Øvelse i rockgroove
    Trommesættet og rytmenedskrift - øvelser & opgaver (GJ)
    · Svar til opgaverne #10-15
    > Flere øvelser på hørelæreside
     
  NODER Nodetræning 1 · G-nøgle
   

Nodetræning 2 · F-nøgle

    Nodetræning 3 · G&F-nøgle
    Node og intervaltræning - basal
    Nodetest 1
    Nodetest 2
    Spillekort - G-nøgle
    Spillekort - F-nøgle
     
  INTERVALLER Intervaller 1
    Intervaller 2
    Intervaltest 1
    Intervaltest 2
    Node og intervaltræning - store og små tertser
    Spillekort - intervaller G-nøgle
    Spillekort - intervaller F-nøgle
     
  SKALAER Durskalaen - med øvelser
    Molskalaer - med øvelser
    Skalaoversigt
    Blues & bluesskala
    Blues & bluesskala med opgaver
    Bluestræning - basal
    Skalaopgave 1 - molskalaer & 3 kirketonearter
    Skalaopgave 2 - pentatonik, dur og mol
     
  AKKORDER Akkordoversigt
    Akkordøvelse - basal
    Akkorder på kvintcirkelen 1 · easy!
    Akkorder på kvintcirkelen 2 · med firklange
    > Dan en durakkord > Dan en molakkord
      Spillekort 3-klange
      Spillekort 4-klange
    OPGAVER:  
      3-klange Akkordopgave 3klang #1
    Akkordopgave 3klang #2
    Akkordopgave 3klang #3
      4-klange Akkordudvidelser - opsamling
    Akkordopgave 4klang #1 - 7 & 6
    Akkordopgave 4klang #2 - 7, 6 & dim7
    Akkordopgave 4klang #3 - 7, 6, sus4 & dim7
    Akkordopgave 4klang #4 - maj7, 7, sekst, dim7
    Akkordopgave 4klang #5 - maj7, 7, sekst, dim7, 11
      5-klange Akkordopgave 5klang #1 - 7, m7b5, 9
    Akkordopgave 5klang #2 - dim7, 9, 11
    Akkordopgave 5klang #3 - 6, maj7, 7, m7b5, 9, b9
     
  HARMONIK Find tonearten
    Harmonik til C-niveau (stx / hf)
     
  HJÆLP Hjælpepapir 1 - kvintcirkel, tangenter, noder
    Hjælpepapir 2 - kvintcirkel & tangenter
    Nodepapir
     
  Virtual PIANO piano
    > Flere hjælpepapirer & test på hjælpesiden
     
  LINKS > Musikipedia - et glimrende site med musikteori
    > Jakob Jensens musikteori - interaktive øvelser :)
    > Earmaster - hørelæretræning (købeprogram)
     
  AKKORDER vha kvintcirkelen: Durakkord: C-dur C - E - G
    dur
    Molakkord: A-mol A - C - E
    mol