ANALYSE af ROCKmusik                –                   part 1

 

FORM & STRUKTUR:

Et musikstykkes form er i første række den overordnede struktur som udgør nummerets rygrad.

Her er Intro, A-, B- & C-stykker, Vers, Omkvæd, Kontraststykke/Bridge, Outro/Coda.

 

Nogle standardformtyper er:

·  Strofisk form: A1 A2 A3 A4 osv. Formen kendes fra den folkelige visesang.

I Pop- og rockmusik findes den i musik med folkelige rødder og i blues.

·  AABA form – blandingen af et velkendt stof (A) med et kontraststykke (B). Formtypen kendes både fra klassisk musik, jazz og pop/rock-musik.

·  Pop-form: Vers / Omkvædsform. Omkvædet er ’målet’ og gentages mange gange til slut, f.eks. AABABBB ..

·  Udvidet pop-form. En blandingsform hvor der er indlagt et kontraststykke (C)

 

FORMLED:

Hvilke elementer er karakteristiske og væsentlige for det enkelte formled?

           - instrumentation, sound, dynamik, harmonik, melodik, …

Hvilke elementer er i forgrunden og hvilke er i baggrunden?

De musikalske valg i hvert formled?

Hvad er de enkelte formleds funktion i musikstykket?

 

GROOVE & RYTMIK

Kommenter opbygningen af groovet generelt, samt i de forskellige formafsnit

 

UNIVERS / STEMNING

Giv et bud på hvilket univers, hvilken stemning og hvilket udtryk sangen forsøger at ramme – og med hvilke midler.

Delelementer er her:

-        Sound, instrumentation, spillemåde

-        Vokalt arbejde (frasering, udtryksmåde, intensitet,  .. ), støjlyde, effekter

-        Tekstligt univers og budskab

-        Illustrative eller associationsskabende elementer

 

Hvilken effekt har musikken på lytteren? Er det bestemte effekter eller en bestemt sound der giver den virkning vi fornemmer?

Hvad vil komponisten / bandet med musikken?

…………..

Andre ting man kunne kigge på: Harmonik & Tonalitet, Melodik (melodisk opbygning)         

– se part 2 . . .                                    

           ...............................................................   

ANALYSE af ROCKmusik                –               part 2

 

I part 1 gennemgik vi form, struktur og formleddenes funktion samt nummerets univers & stemning, dvs det generelle udtryk baseret på sound, instrumentation, tekst, mv.

I denne del bliver I præsenteret for flere detaljer, nemlig:

 

Groove: det rytmiske sammenspil mellem de enkelte instrumenter der danner den rytmisk bund, altså oftest rytmegruppen: spiller trommerne almindelig rock-groove eller noget andet – hvilket? Er der meget beat-markering (1,2,3,4), eller back-beat (2,4) eller off-beats (og-erne)? Hvordan arbejder tromme og bas sammen? Hvilke andre instrumenter indgår i groovet – det kan være guitar, piano, blæsere, tamburin …

 

Hook: - eller en hook-line, er en 'krog' der hægter sig fast i lytterens bevidsthed og fanger os ind. Et hook skal derfor være enkelt og letgenkendeligt. Hoket er en væsentlig del af nummerets identidet.

Break: et break er jo i sagens natur et stop i musikkens flow, i groovet, og fungerer som en effekt der kan skabe opmærksomhed om selve groovet, men også om det musikalske element der kommer lige efter breaket – f.eks. en tekstlinie eller et omkvæd.

Gimmick: er et lidt særpræget element i musikken, der medvirker til at skabe dybde i musikken og gøre musikken mere spændende.

 

Sound: et nummers sound er en bevidst del af nummerets identitet. Det drejer sig både om hvordan det enkelte instrument lyder (guitar med eller forvrængning f.eks.) og hvordan orkesteret lyder. Den totale sound fremkommer ved blandingen af instrumenterne, vokalens plads i lydbilledet, rumklang og effekter m.m.

 

Tid & Rum: Hvor placerer musikken på en tid <–> rum akse?

Musik i tid udvikler sig, bygger op til et klimaks, beskriver et forløb, en opbygning med start, midte og slutning. Musik i rum formidler en stilstand og er f.eks. opbygget af ostinater.

 

Harmonik & Tonalitet: Hvad er tonearten? Hvordan er akkorderne beslægtede? Hvor hurtig er den harmoniske puls? Er det funktionsharmonik – giver det mening at analysere med tonika/subdominat/dominant osv? Eller er det noget andet? En blues måske (12 takter)?

Er der forskel på harmonikken i de forskellige formled?

 

I skal nu i grupper arbejde med et musikstykke og beskrive det så nøje I kan med brug af de analysemetoder I nu har lært: Udfyld først formskemaet og kommentér dernæst groove & rytmik, instrumentation og sound, harmonik, tonalitet m.m.

 

print! hent printvenlig version [pdf]