RYTMISK MUSIKANALYSE – mest med henblik på ROCKMUSIK

 

FORM

Lav en formoversigt over nummeret der både indeholder STORFORM og DETALJE.

 

Giv en grundig redegørelse for den enkelte formleds karakteristika:

-        hvilke elementer er karakteristiske og væsentlige for det enkelte formled (instrumentation, sound, dynamik, harmonik, melodik, … )

-        hvilken funktion har det enkelte formled

-        overvej tid / rum perspektivet

-        saml op: er der interessante formmæssige aspekter, eller er formen helt forudsigelig og almindelig?

 

Se Anders Aare, Johannes Grønager, Poul Rønnenfelt: Rockmusik i Tid og Rum, Systime 2000, side 30-50

 

TONALITET & HARMONIK

Lav en harmonisk og tonal analyse og placér nummeret tonalt i forhold til den harmoniske trekant.

-        Understreger harmonikken formopbygningen?

-        Hvordan bidrager harmonikken til nummerets stemning/univers?

-        Kommentér eventuelle uforklarlige passager

-        saml op: hvad kan man sige generelt on det tonale univers? (hænger sammen med tonemateriale og skala under melodik)

 

Se Rockmusik i Tid og Rum, side 54-69

 

MELODIK

Lav en melodisk analyse af melodikken i nummerets forskellige formled:

-        melodisk opbygning: fraser, gentagelser, sekvenser etc.

-        tonemateriale & skala (dette hænger også sammen med tonalitetsovervejelsen): blues, funktionsharmonisk, modalt, andet?

-        saml op: hvad kan man sige generelt om melodikken? Hvordan hænger den sammen med teksten? Har den et typisk højdepunkt?

 

Se Uffe Englund: Musik – metoder til analyse, Systime 2008, side 72.

Se Rockmusik i Tid og Rum, side 134-145 + side 151.

 

GROOVE

Kommenter opbygningen af groovet i de forskellige formafsnit.

-        beatmarkeringer, offbeats osv

-        komplementærrytmik & udfyldningsgrad

-        clavesrytmik m.v.

-        saml op: hvordan forholder groovet sig til anden musik, andre stilarter, osv ? Er der nogle specielle ting der skal kommenteres?

 

Se Rockmusik i Tid og Rum, side 82-100 / eller se Grønager: Groovy, Systime 2002.

 

UNIVERS / STEMNING

Giv et bud på hvilket univers, hvilken stemning og hvilket udtryk sangen forsøger at ramme – og med hvilke midler.

Delelementer er her:

-        Sound, instrumentation, spillemåde

-        vokalt arbejde (frasering, udtryksmåde, intensitet,  .. ), støjlyde, effekter

-        tekstligt univers og budskab

-        illustrative eller associationsskabende elementer

-        scenefremtræden, covers, tøjstil, hårstil, af- og påklædningsgrad osv osv

-        saml op: hvordan er det samlede nummer, hvad vil kunstneren opnå, hvad er effekten på lytteren osv osv. Her er det på plads med en større opsamling på det samlede musikalske udtryk.

 

Se Rockmusik i Tid og Rum, side 154-167

 

--------------------------------------------------------------


PRAKTISKE OVERVEJELSER ved skriftlig musikanalyse:

 

1.        Husk at holde dig det overordnede formål med analyse for øje: HVAD er det jeg analyserer efter?

 

2.        Du bliver naturligvis nødt til at lave en detaljeret musikalsk analyse alligevel, men du kan vægte nogle dele af analysen højere end andre.

 

3.        Om FORM: formoversigten giver et godt værktøj for overblik over nummeret, og gør det nemt og overskueligt at formidle dine iagttagelser. Lav en formoversigt med kommentarer – den kan gerne vedlægges som bilag, hvis du synes.

 

4.        Om HARMONIK og MELODIK. Benyt dit nodemateriale. Indskriv formled, harmonisk analyse og melodisk fraser i noden. Husk at der skal være takttal på!

 

5.        Om GROOVE. Nedskriv/kopier groovet og indføj det i din tekst og kommenter på det.


- se eksemplet herover fra Queen, The Show Must Go On.

 

6.        GENERELT

Undgå meget lange og detaljerede gennemgange af harmonik og melodik i din hovedtekst, men fremdrag hovedtrækkene og konklusionerne i din tekst og henvis så til node eller bilag.

Du kan også gerne indskrive det harmoniske forløb med analyse i selve din tekst – det samme med melodik hvor du kan indsætte billeder med udsnit af noden .. eller hvordan du nu gerne vil. Bare det er tydeligt og klart og nogenlunde kortfattet.

 

Det fleste af ovenævnte overvejelser kan fint bruges i forbindelse med alle rytmiske stilarter, men der er klart elementer der vægtes forskelligt – og andre aspekter der nok skal inddrages – når vi snakker f.eks. blues, gospel, jazz eller latinamerikansk musik.

Se evt. hjælpepapirer under de enkelte genrer, jazz og latin f.eks.

 

Find mere hjælp – udover de angivne værker – på http://tartelet.dk/ og på Musikipedia: http://www.musikipedia.dk/stikord-til-musikanalyse

 

print! hent printvenlig version [pdf]

 

 

NG & tartelet.dk, Feb 2013