tartelet.dk
 

FORMTYPER i klassisk musik

 

  • Strofisk form: A1 A2 A3 A4 osv. Formen kendes fra den folkelige visesang og fra lieder.
  • BARform: AAB form. Betegnelsen er hentet fra den middelalderlige tyske minne- og mestersang, hvor hver strofe består af to stollen og en abgesang. Uhyre udbredt formtype.
  • AABA form: også kaldet en reprise-barform, hvor det første Astykke gentages som afrunding. Også en meget udbredt formtype.
  • BUEform: betegnelsen for symmetriske formtyper som ABA, ABCBA, ABACABA osv. Den tredelte menuetform med Menuet – Trio – Menuet er et eksempel herpå. (se nedenfor).
  • Rondo: En formtype fra barokken (men bruges også senere) hvor det indledende formled – kaldet ritornellet - bliver gentaget mellem de følgende formled – kaldet episoder: A-B-A-C-A-D-A ..
  • FUGA: Satsform med kun ét tema (monotematisk) hvor to eller flere selvstændige stemmer imiterer hinanden i et polyfont satsarbejde.
  • SUITE: Formtype der består af en sammenstilling af  en række (danse)satser. I 16-1700tallet ofte i et fast forløb med: præludium, allemande, courante, sarabande og gigue.
  • Varitionsform: Tema med variationer – forskellige tempi & broderinger, og oftest en del i varianttonearten
  • Sonatesatsform: Formtype fra klassikken i en overordnet bueform: ABA.  Ekspositionsdelen  fremviser de to temaer: Hovedtema (HT) og Sidetema (ST); i gennemføringsdelen (modulationsdelen) finder det tematiske og tonale arbejde sted og til slut kommer reprisen med en tilbagevenden til hovedtonearten og til de to temaer.

Tonalt bevæger ekspositionen sig fra hovedtemaet i Tonika til Sidetemaet i Dominant-tonearten; modulationsdelen bevæger sig rundt tonalt, men i reprisen forbliver vi i Tonika i både Hovedtema & Sidetema

·       Menuet: En (oprindelig) dansesats i 3/4 opbygget i bueform: A B A (Menuet  Trio  Menuet). Hvert af de tre led er så igen inddelt i en ABA-form (med gentagelser):

 A                  B                  A

|: a :|: b  a :|   |: a :|: b  a :|  | a  b  a  |

Hvis menuet-delen er i dur vil triodelen ofte være i dominanttonearten. Er menuetdelen i mol bevæger man sig ofte til paralleltonearten i B-stykket, trio-delen.

 

print! hent printvenlig version