tartelet.dk
 

MUSIKALSK FORM

 

STRUKTUR:

Et musikstykkes form er i første række den overordnede struktur som udgør nummerets rygrad.

Her er Intro, A- og B-stykker, Vers / Omkvæd, Kontraststykke, Afslutning/Coda.

 

Nogle standardformtyper er :

·       Strofisk form: A1 A2 A3 A4 osv. Formen kendes fra den folkelige visesang. I Pop- og rockmusik findes den i musik med folkelige rødder

·       AABA form – blandingen af et velkendt stof (A) med et kontraststykke (B). Formtypen kendes både fra klassisk musik, jazz og pop/rock-musik

·       Pop-form: Vers / Omkvædsform. Omkvædet er ’målet’ og gentages mange gange til slut, f.eks. AABABBB ..

·       Udvidet pop-form. En blandingsform hvor der er indlagt et kontraststykke (C)

 

FUNKTION:

Hvad er de enkelte formleds funktion i musikstykket? Hvilke elementer er i forgrunden – de mest fremtrædende – og hvilke er i baggrunden?

Hvorfor er det formled placeret der hvor det er?

 

INDHOLD:

Hvad er indholdet af de enkelte formled:

Hvad er stemningen? Hvilken effekt har det på lytteren?

Er musikken i stilstand? Er man i hvile?

Er musikken i bevægelse? Er den spændingsfyldt? Fremadrettet? ..

Er det bestemte effekter eller en bestemt sound der giver den virkning vi fornemmer?

Hvad vil komponisten / bandet med musikken?

 

print! hent printvenlig version