SOUL MAN

 

Skrevet af: David Porter & Isaac Hayes.

Indspillet 1967 af Sam & Dave (Sam Moore & Dave Prater)

Analyse: Gert Uttenthal Jensen

 

 

Karakteristiske træk

 

Besætning: Vokal (Sam & Dave), el-guitar, el-bas, trommer, piano, blæsere.

 

Nummeret er meget “funky”, med stor energi ikke mindst båret af vokalen og af bas og guitar. Rytmikken er i lige 1/8-dele. Det er skrevet af Isaac Hayes og David Porter og det er indspillet af Sam & Dave i 1967. (Kopiudgave med Blues Brothers fra 1981)

 

 

Groove, tonalitet og harmonik

 

Nummeret er bygget op over vers og omkvæd med dels et kontraststykke (bridge) og dels en intro, der også benyttes som et kontraststykke undervejs.

 

Verset er rytmisk pågående. Trommerne spiller et enkelt rytmisk fundament.

Ostinater på 1/16-delsniveau i guitar og bas. Guitaren spiller i G-dur-pentaton og bassen i en blanding af G-dur-pentaton og G-blues (se nedenfor)

Verset kører over bare én akkord.

 

Blæserne laver ikke så meget. Lang tone i 1. vers og en skæv markering på 4-og i 2. og 3. vers.

 

Sang i højt leje i en blanding af G-dur-pentaton og G-blues (se nedenfor). Én sanger.

 

 

Omkvædet er på nogle måder tyndere og enklere end verset og på andre måder mere sammensat. Det tyndere i klangen modvirker lidt tendensen der i øvrigt er mod noget mere energisk.

 

Vi får nu flere akkorder! (især I og bVII) Uddybes nedenfor.

Bassen spiller 1/8-dele på grundtonen.

Guitaren spiller mere diskret - måske figuren fra intro’en (?).

 

Vokalen bliver tostemmig. Nærmest bare et ostinat på I’m a Soul Man. Mere energisk gennem gentagelserne.


Blæserne spiller et motiv i hullet efter sangen på 1/16-delsniveau. Klangen er ren og lys. Tonaliteten er G-blues.

 

Trommerne spiller som de hele tiden har gjort.

 

Kontraststykker

 

Efter 3. vers kommer et kontraststykke - en bridge - hvor det især er på akkordmaterialet det kontrasterer. Se harmonisk analyse nedenfor

 

Introen - der også kommer tilbage undervejs - kontrasterer først og fremmest rytmisk og klangligt. Trommerne spiller kun på 2 og 4. Bassen spiller ikke med første gang og spiller lange toner 2. gang. Det er hele den rytmiske baggrund der forsvinder.

 

Tonalt materiale

 

Det melodiske i sangen er pentatont opbygget dels over en blues-pentaton skala og dels over G-dur-pentaton skala.

 

Ser vi på sangen i vers 1 så optræder der konsekvent opløsningstegn for f  (b7) og der er flere steder med sænket 3. trin (Bb) i melodien. (bluestræk).

Samtidig er der noteret h’er og sangen går også ned på tonen e. Men at det er pentaton melodik ses tydeligst af at det høje VII-trin bruges ikke.

 

Ser vi på blæserne er det samme mønster. I t. 4 i introen ligger der en D-akkord og guitaren spiller fis men blæserne spiller dur-pentatont hen over. I omkvædet spiller blæserne Blues-pentatont (Blues-skala)

 

 

Formoversigt

 

 

 

 

Sang

 

Bas

 

Blæs

 

Trommer

 

Guitar

 

Klaver

 

INTRO t 1-4

 

-

 

-

 

-

 

1/4-dele tam­borin

st tr på 2 4

 

lange toner m slide

Guitar-intro

 

helnoder

 

INTRO t 5-8

 

-

 

Bas-ostinat

 

 

 

 

1/8-dele stand rock

 

Guitar-vers

1/16-dels figur

 

?

 

1. VERS

 

 

Sam

 

Bas-ostinat

 

Lange toner

 

 

 

Guitar- vers

 

?

 

OMKV

 

Sam+Dave

 

1/8-dele på grund­tone

 

Blæs-1 fill

 

 

 

 

(Guitar-Intro?)

fill

 

 

 

2. VERS

 

Dave

 

(som før)

 

markering på 4-og

 

 

 

Guitar-vers

 

 

 

OMKV

 

Sam+Dave

 

(som før)

 

Blæs-fill

 

 

 

(Guitar-Intro?)

fill

 

 

 

3. VERS

 

Sam

 

(som før)

 

markering på 4-og

 

 

 

Guitar-vers

 

 

 

OMKV

 

Sam+Dave

 

(som før)

 

Blæs-fill

 

 

 

(Guitar-Intro?)

fill

 

 

 

KONTRAST­STYKKE

(Nye akkorder

flere akkorder!

 

Skiftes

 

1/4-dele+ 1/8-DELE

 

Lange toner

 

 

 

 

 

 

 

INTRO t 1-4

 

(som t 1-4)

 

 

 

 

 

1/4-dele tam­borin

st tr på 2 4

 

Guitar-Intro

 

 

 

OUTRO over VERS

 

Sam+Dave

 

 

 

 

 

 

 

Guitar-vers

 

 

 

Harmonisk materiale

 

Vers:                    |  G      |   ....

  1

 

Omkv:                 | G      | F       | G      | G      | G      | F       | G      | C   D |     

  1        b7        1                                b7       1        4   5

 

Bridge:                | Eb     | Bb    | C    | C/D (=D11) |   Db/Eb

 b6        b3       4       5   (i G-dur)      5  (i As-dur - vi går en halv tone op!)

 

Intro:                   | G     | F       | Bb     | C D

  1       b7       b3         4  5

 

Vers og omkvæd er bygget op snævert over 1.trins-akkorden med b7. – 4. og 5.trin som det vi skifter til. Det er altså akkorder lånt fra blues-skalaen og fra blues-skemaet.

 

I introen forstærkes anvendelsen af akkorder fra durskalaen - akkorder på de blå toner b3 og b7.

 

Spørgsmålet er hvad der foregår i kontraststykket/bridgen. Akkorden på det lave 6.trin er ikke typisk i denne sammenhæng. Det lyder ikke så mærkeligt når man hører det måske er det fordi vi hører det som et kort forløb i Gmol!

 

 

Akkorder:

 

Eb

 

Bb

 

C

 

C/D

 

Db/Eb

 

 

 

Gmol:

 

Sp

 

Tp

 

S-variant

 

D11

 

.. en halv tone op!

 

 

 


Teksten

 

Sangen handler om al den (fysiske) kærlighed “han” skal give pigen, der synges til. Budskabet i teksten er nærmest et supplement til kropssproget i sangen.

 

I was brought up on a side street

I learned how to love before I could eat

I was educated on good stuff

When I start lovin’, oh I can’t stop.

 

Det handler om ekstasen. Om at slå sig løs.

 

I bridge’n ser vi dog pludselig en “pæn dreng” stikke hovedet frem:

 

Look, grab the rope and I’ll pull you in

Give you hope and be your only boyfriend

 

Nu er det pludselig lidt andre dyder der tales om. Hjælpsomhed, troskab.

 

 

Historisk placering

 

Nummeret har mange typiske træk fra sydstatssoulen fra 60'erne:

 

·                    En spartansk instrumentation. En rå og upoleret lyd. Ingen baggrundskor og strygere.

·                    Sammenspillet er focuseret på groovet. Ostinatpræget (bas-guitar-vokal). Lige 1/8-dele.

·                    Det er sangerens fortolkning, snarere end melodien der er interessant. Melodien i sig selv er helt cliche-fyldt.

·                    Vers-omkvædsform med kontraststykker. Et ad-libstykke til sidst hvor der improvi­seres mere vokalt. Økonomisk opbygning. Intro minder om omkvæd i akkorder og guitar-figur.

·                    Blæserne bruges til unisone riffs og flydestemmer. Blæserne bruges til at skabe en (diskret) udvikling fra 1. vers til 2. vers.

 

 

Et solidt blues-soul-fundament men med pop-træk:

·                    at gå en halvtone op,

·                    de “spændende” akkorder i bridgen

·                    Teksten i bridgen, der er mere “artig”.

 


  print! hent printvenlig version [pdf]