Trommesættet og det rytmiske groove

Gert Uttenthal Jensen

print! tartelet.dk
 

 

> Hent svarark til udfyldning af denne sides opgaver.

 

Et groove er et rytmisk mønster der hele tiden gentages i et forløb. Den allervigtigste del af et groove er som oftest trommesættet.

 

I en normal trommerytme er der tre elementer: En hi-hat-rytme, der som regel bare er en underdeling i 1/8-dele (eller i ¼-dele), en lilletrommerytme og en stortrommerytme. Det kan fx noteres således:

 

Bemærk at stortromme og lilletromme noteres som en stemme på pladsen for tonerne henholdsvis f og c , hvis man læser det i g-nøgle.

 

Stortrommen ligger på 1, 2-og og på 3 i begge takter her.

 

Lilletrommen ligger på 2 og 4 i begge takter.

 

Man noterer altid to takter når man noterer en trommerytme, evt skriver man bare do. eller % i den anden takt for at markere, at takten er en gentagelse af den første.

 

 

Opgave 6: Prøv at gengive stor-tromme/lilletromme i skemaet ovenfor ved at markere stortommen med højre fod og klap lilletrommen i hænderne.

 

Prøv også at gøre det samtidig med at du siger hi-hatten med lyden di-di-di-di.

 

 

Opgave 7: Angiv i denne trommerytme hvilke slag henholdsvis stortromme og lilletromme kommer på.

 

 

1.takt

Stortromme:

 

 

Lilletromme:

 

 

 

Prøv at klappe/trampe lilletromme/stortromme på samme måde som i opgave 6.

Prøv at sætte hi-hat på på samme måde som i opgave 6.

 

 


Eksempel: Vi vil nu prøve at notere en trommerytme ned, som vi forestiller os vi har hørt. Om stortromme og lilletromme ved vi at

 

Stortrommen ligger på 1, 2-og og 3 i begge takter.

 

Lilletrommen ligger på 2 og 4 i første takt og på 4 i anden takt.

 

Hi-hatten ligger (som den ofte gør) på alle 1/8-delene.

 

Vi starter med at anbringe alle stortromme/lilletromme slag uden halse, men placeret rigtigt i forhold til hi-hatten

 

 

Herefter fordeler vi halse og pauser, så det hele er fyldt ud. Det kan gøres på mange måder men vi gør det så det er enklest at læse og det vil sige:

 

·       Ingen noder eller pauser større end ¼-dels-noder

·       Vi noterer hver ¼-”delsgruppe” færdig for sig. Dvs ikke nogen noder eller pauser, der ligger over fra 1-slaget til 2-slaget osv.

·       Så få pauser som muligt

 

Nedenfor ses resultatet. I første fjerdedelsgruppe har vi kun 1-slaget, og det noteres som en ¼-del. I den anden fjerdelsgruppe har vi både 2-slaget i lilletromme og 2-og i stortrommen. Derfor noteres det med to 1/8-dele. Tilsvarende med resten af takt 1. Det er først i 2. takt vi bliver nødt til at bruge pauser. Vi har ikke noget på 2-slaget men vi har en stortromme på 2-og. Derfor laver vi en 1/8-dels pause på 2-slaget:

 

 

Opgave 8 : Kaj sidder og lytter en trommerytme af. Han finder ud af følgende:

 

Stortrommen ligger på 1 og 3 og 3-og i begge takter.

Lilletrommen ligger på 2-og og på 4 i første takt og på 2 og 4 i anden takt

 

Noter trommerytmen i skemaet.

 

Prøv om du kan klappe/trampe/sige den.

 


Opgave 9: Egon sidder og lytter en anden trommerytme af. Han finder ud af følgende:

 

Stortrommen ligger på 1 og 2-og og 3-og i begge takter.

Lilletrommen ligger på 2-og og på 4 i begge takter.

 

Noter trommerytmen i skemaet.

 

Prøv om du kan klappe/trampe/sige den.

 

 

Opgave 10: Lyt til filen Trommelyt-opg10.mp3 og noter resultatet

nedenfor. Angiv først hvilke slag:

 

 

1.takt

2.takt

Stortromme:

 

 

 

Lilletromme:

 

 

 

 

Udfyld skemaet:

 

Prøv at trampe/klappe/sige rytmen.

 

 

Opgave 11: Lyt til filen Trommelyt-opg11.mp3 og noter resultatet

Nedenfor. Angiv først hvilke slag:

 

 

1.takt

2.takt

Stortromme:

 

 

 

Lilletromme:

 

 

 

 

Udfyld skemaet:

 

Prøv at trampe/klampe/sige rytmen.

 

 

 

Opgave 12: Lyt til filen Trommelyt-opg12.mp3 og noter resultatet

nedenfor. Angiv først hvilke slag:

 

 

1.takt

2.takt

Stortromme:

 

 

 

Lilletromme:

 

 

 

 

Udfyld skemaet:

 

Prøv at trampe/klappe/sige rytmen.

 

 

Opgave 13: I denne opgave spiller hi-hat’en 1/16-dele. Det er noget sværere at håndtere fordi stortromme og lilletromme også vil gøre det. I stedet for kun at behøve at tælle 1-og-2-og-3-og-4-og må vi nu tælle 1-så-og-så-2-så-og-så… og det er sværere. Måske er det lettere at lytte efter hvornår slagene kommer lige på eller lige før/efter vores kendte placeringer 1-slaget, 1-og-slaget, 2-slaget, 2-og-slaget osv.

 

Lyt til filen Trommelyt-opg13.mp3 og noter resultatet nedenfor.

Angiv først hvilke slag:

 

 

1.takt

2.takt

Stortromme:

 

 

 

Lilletromme:

 

 

 

 

Udfyld skemaet:

 

Prøv at trampe/klappe/sige rytmen. Hvis man skal sige en 1/16-delsunderdeling er det lettest at sige di-ga-di-ga di-ga-di-ga osv

 


Opgave 14: I denne opgave skal du både aflytte trommerne og bassen.

For bassen kan du starte med kun at aflytte rytmen og derefter tonerne.

Bassens starttone er A.

 

 

 

Lyt til filen Trommelyt-opg14.mp3. Du hører først 8 takter med trommerne, derefter 8 takter hvor bassen kommer på. Efter dette kommer der 8 takter med et orgel og endelig 8 takter med en solist. De sidste lag skal du ikke lytte af. Orglet kunne godt indgå i groovet fordi det er så regelmæssigt. Solisten spiller frit og dermed ikke i et fast rytmisk groove. De sidste 16 takter er med for at du kan høre hvordan bas og trommer ofte ligger lidt gemt bag andre lag i musikken.

 

 

 

Opgave 15: I denne opgave skal du igen både aflytte trommerne og bassen. Gør som i opg 14: start med at aflytte bassens rytme og prøv derefter at få tonerne på (men denne bas er sværere end den første J)

Bassen starttone er C og tonearten er C-mol (3 b’er)

 

 

 

Lyt til filen Trommelyt-opg15.mp3. Du hører først 8 takter med trommerne, derefter 8 takter hvor bassen kommer på. Efter dette kommer der mere på, men det skal ikke aflyttes.

 

Musikken er fra omkvædet til et antifacistisk 80’er-nummer med Tom Robinson Band, der hedder Power In The Darkness! Bemærk at der i afslutningen kommer en lille afvigelse med et break, men at vi stadig vil sige at groove’et beskriver omkvædet.  

 

Se svarene til opgaverne her :)