pdf print home
 

Harmonisering Ð opsummering


1. Tonal Kadence

Den grundl¾ggende harmonisering i viseharmonisering er baseret pŒ den TONALE KADENCE; og her is¾r forbindelsen D - T fordi Dominanten er den der peger hen til Tonika og leder os 'hjem'.

Og gerne med en 7er pΠDominanten, sΠvirker den bedre.

Tonal kadence

 

D - T

S - D - T

Sp - D - T (II - V - I)

DD - D - T

 

2. Tertsfald

Akkorder i faldende tertsafstand er ogsŒ ofte brugt, da man fornemmer linien i akkordforl¿bet.

"I like the flowersÓ: C Am F G - to tertser ned og hjem via dominanten.

Tertsfald

 

T - Tp - S - D - (T)

I - VI - IV - V - I

 

3. Kvintfald

- eller kvartspring - er meget hyppigt brugt i sŒvel vise- som i jazzharmonisering. Det er linien venstre om i kvintcirkelen man kan h¿re, og den binder akkordforl¿bet godt sammen.

Det er her underordnet om der er tale om dur- eller molakkorder - det er grundtonernes 'rundgang' man fornemmer.

Kvintfald

 

C - E7 - Am - Dm - G7 - C

T - (D7) - Tp - Sp - D7 - T

I - III - VI - II - V - I

 

Husk at starte med at slŒ tonearten fast (= den tonale kadence) og f¿rst derefter begynde at variere: - dvs erstatte funktioner med deres paralleller og tilf¿je bidominanter.


I dette meget enkle eksempel, Se Min Kjole, kan alle fire linier harmoniseres med hovedfunktioner:

I anden linie, der melodisk er identisk med den f¿rste, erstatter vi nu blot T med Tp og tilf¿jer septim til D:

I tredie linie kommer en bev¾gelse via en bidominant til typisk S eller Sp.

Det harmoniske sprog udvides og bassen varieres med andre bastoner end grundtoner - tertsgennemgang og trinvis gennemgang:

 

Til slut skal vi hjem - dvs afslutte med en tonal kadence - men det kan udem¾rket gŒ over vekseldominanten:

Lidt om bastoner - Regler:

-       den almindeligste alternative tone i bassen er tertsen

-       kvinten kan ogsŒ bruges i et gennemgangsforl¿b, oftest ved en faldende baslinie, men benyttes sj¾ldnere

-       septimen i en dominantseptimakkord kan ogsŒ bruges som gennemgangstone: ligesom i jazz skal den da videref¿res til tertsen i den efterf¿lgende akkord (7-3)

-       sekstakkorder (= akkorder med tertsen i bassen) benyttes normalt ikke som afsluttende akkord, da de ikke fungerer (dvs lyder) afsluttende

-       sekstakkorder benyttes normalt ikke i den afsluttende D -T kadence (af samme grund)

-       man undgŒr parallelle oktaver & kvinter mellem melodi og baslinie

-       man undgŒr tertsfordobling; dvs samtidig tertsbetoning i melodi og baslinie.

 

6/4 forudholdet anvendes, hvis det er muligt, i den afsluttende kadence: D6/4 - D7 - T.

Det noteres som Tonika med kvinten i bassen (efterfulgt af Dominant og sΠTonika), f.eks. F/C - C7 - F , men akkorden er netop ikke Tonika, men en Dominant der bare ikke helt er blevet til dominant endnu.

Man kan sige at funktionen er en opsp¾nding henimod en forl¿sning, der er ventet, nemlig pŒ Dominanten - og herfra videre til Tonika.

 

Linie i harmoniseringen

Hvis det er sv¾rt at fŒ en linie i harmoniseringen, og den virker helt eller delvist rodet, sŒ start med bare at harmonisere med hovedfunktioner (T S D) og evt vekseldominant.

SŒ har du et brugbart skelet og kan bagefter variere satsen ved at skifte nogle af akkorderne ud med parallelfunktioner, eller tilf¿je nogle bidominanter der kan lede godt videre til n¾ste akkord Ð ligesom i eksemplet ovenfor.

Husk at harmonisering mange gange foretages bedst bagl¾ns: Hvor er det du gerne vil hen? Og hvilken akkord leder sŒ godt derhen?