print
 

 

M1 – eksempel på melodisk analyse

 

Foretag en skriftlig melodisk analyse af denne melodi. Melodiens toneart, taktart og ambitus angives i de tre bokse. Den efterfølgende analyse skal indeholde en angivelse af melodiens form og struktur, samt melodiske og rytmiske iagttagelser.

 

1

SVAR:  

En ret enkelt opbygget melodi.

Toneart F, taktart 2/4, ambitus: stor none – fra c til d.

Form: 2 perioder à 4 takter : A A’

A: to fraser – a+b – bestående af en forsætning + en eftersætning.

a: blanding af spring og trinvis bevægelse. Zig-zag-bevægelse op til sekunden. Karakteristiske motiver er startintevallerne – et kvartfald + kvintspring; og rytmikken med 8dele og kun 2 16dele.

b: svaret – en kontrasterende refrainlinie, der udelukkende bevæger sig trinvist og med mange 16dele; dvs hurtige fornemmelse. Efter en vippebevægelsen er frasen ellers bueformet op til kvinten og ned til sekunden igen.

Begge fraser, a og b slutter på sekunden, G. Dvs ikke hjemme, men ude

A’: to fraser – a’+b’ – bestående af en forsætning + en eftersætning. Opbygget på præcis samme måde som A.

a: igen med startende spring, men anderledes kontur end a: vi har her to tertsfald, men når jeg alligevel benævner den a’ er det pga den identiske rytme og nogenlunde identiske karakter med blandingen af spring og trinvis bevægelse. a består dog af to faldende akkordbrydninger – Gm sekvenseret en sekund ned til F-dur i frasens anden takt (t. 6)

b: eftersætningen har næsten samme melodiske kontur som b, og første takt er en sekvensering af b’s første takt en terts ned.

Begge fraser, a’ og b’ slutter hjemme på F – grundtonen. Vi ser altså en parallellitet mellem de to perioder, også med hensyn til frasernes sluttoner.