home
 

Fourbeat Bass – Walking Bass

  Gert Uttenthal Jensen, 2012

 

print print

 

1.    Four-beatbassen er rytmisk bygget op af fjerdedelsnoder, men varierer dog med 8.dele og evt med 8-dels-trioler.

2.    Four-beatbassen kaldes også walkingbas, fordi den skifter tone på hver fjerdedel – den vandrer. Den kan dog også bruge tonegentagelse, men stadigvæk i fjerdedele

3.    På hver ny akkord starter bassen som hovedregel på grundtonen. Den kan også starte på andre toner, tertsen eller kvinten f.eks., hvis der er en stærk melodisk linjeføring.

4.    De øvrige toner kan være akkordtoner eller gennemgangstoner og ledetoner på vej til den næste akkord. Der kan godt være flere gennemgangstoner og evt kromatisk bevægelse mellem akkordtonerne. En følge af denne regel er, at man aldrig springer til eller fra akkordfremmede toner (en undtagelse er dog sidste tone inden akkordskiftet jvf nedenstående regel).

5.    Den sidste tone før akkordskiftet kan enten være en akkordtone eller en tone der leder kromatisk (lille sekund) til den efterfølgende grundtone. Den behøver altså ikke være en akkordtone, og man må godt springe til den (se fx linje 2 takt 3-4). Den sidste tone før et akkordskifte må ikke foregribe den næste grundtone.

6.    Vi tilstræber en baslinje der er domineret af trinvis bevægelse, med en melodisk og bevidst linjeføring. Oktavspring – og andre spring – er dog også almindelige, se eksemplerne nedenfor, men man undgår ’tilfældige’ spring i forskellige retninger.

7.    Man skal undgå at bassen følger melodien i parallelle oktaver og helst undgå parallelle kvinter.

8.    Det er en særlig kvalitet, hvis bassen bevæger sig modsat melodien, og også hvis bassen især laver afvigelser i melodiens ”huller”.

9.    Bassen bruges til at markere periodeskift fx ved at foregribe skift fra mellem two-beat/four-beat i takten før skiftet.

 

Eksempler: Eksempler på four-beatbas

eksempler

Find (gerne) 5 fejl:

print print

 

> FIND FLERE EKSEMPLER PÅ EKSEMPELSIDEN