print! [pdf] tartelet.dk
 

Rytmer og Noder

 

Gert Uttenthal Jensen        

 

 

Nodelængder og pauser

 

Lidt forenklet er en takt det tidsrum der går mens man tæller 1 – 2 – 3 – 4.

Det kaldes en 4/4-delstakt fordi vi tæller fjerdedelsnoder. Man kan også tælle til 2 = 2/4, eller

3 = 3/4 eller alt muligt andet, faktisk, men lige nu og her nøjes vi med 4/4.

 

 

 

Når vi skal tale om placeringen i takten kalder

vi 1/8-delen efter 3-slaget for 3-og-slaget.

 

 

Alle noder har et hoved (enten udfyldt eller åbent) og alle på nær helnoden har en hals. Om halsen peger nedad eller opad er kun et spørgsmål om hvor der er plads.

1/8-delsnoderne (og 1/16-dels osv.) har enten fane eller - hvis der er flere – en bjælke. Vi noterer altid 1/8-delene med bjælke når de hører under samme betonede slag (f.eks noterer vi en bjælke mellem 3-slaget og 3-og-slaget, og vi noterer en bjælke mellem 4-slaget og 4-og-slaget).

 

Opgave 1 : Bestem først hvor de betonede slag på 1 2 3 4 ligger. Klap rytmerne enkeltvis alle sammen. Klap linierne i tre grupper. Gentag dem.

                     

                     

Pauserne der svarer til nodeværdierne ser ud

som følger:

 

 

 

 

Opgave 2: Skriv over noden hvor 1- 2- 3- og 4-slaget ligger. Bemærk at bjælken mellem de to 1/8-delsnoder altid fra f.eks 1-slaget til 1-og-slaget

Opgave 3:

Bestem først hvor de betonede slag på 1 2 3 4 ligger. Klap derefter rytmerne en af gangen.

Gentag takten.

 

 

Opgave 4:  

Bestem først hvor de betonede slag på 1 2 3 4 ligger. Klap derefter rytmerne. Gentag hver takt.

 

Bindebuer, punkteringer og optakter

 

Bindebuer bruges til at kæde noderne sammen. Man kan ikke høre dem når man kun klapper rytmen, men når man synger dem gør de altså tonerne længere.

 

Opgave 5: Klap linierne enkeltvis. Klap dem samtidig

 

 

Punkterede noder: Når vi sætter et punkt efter en node eller en pause forlænges den med halvdelen af sin værdi. Vi kalder noderne nedenfor for en punkteret fjerdedel og en punkteret ½-node:

Det kan spare noget plads, men det er ikke altid det er lettere at læse, så man bruger det ikke alle de steder man kunne.

 

Opgave 6: Skriv tallene 1-2-3-4 på hver linie

 


Gruppeopgaver

 

Gruppe-opgave 1:

Noter hvor de fire betonede slag ligger. Øv rytmerne igennem en linie af gangen. Når I kan dem så klap nogle af dem sammen. Se hvor mange I kan klare på en gang. Stop og begynd forfra hver gang i mister den fælles fornemmelse for 1-slaget:

 

Gruppe-opgave 2:

Noter hvor de fire betonede slag ligger. Øv rytmerne igennem en linie af gangen. Når I kan dem så klap dem sammen. Sæt evt rytmeinstrumenter på stemmerne. Sørg for at det er samme ”lyd” på den enkelte stemme (f.eks. træ mod træ i den øverste og bongo-tromme på den mellemste osv.)

 

 

Gruppe-opgave 3:

Lav et 3-stemmigt ostinat over to takter: