tartelet.dk
 

MELODISK ANALYSE

 

– den praktiske rækkefølge

 

 

Opgaveformuleringen hedder:

 

Foretag en skriftlig melodisk analyse af denne melodi. Melodiens toneart, taktart og ambitus angives i de tre bokse. Den efterfølgende analyse skal indeholde en angivelse af melodiens form og struktur, samt melodiske og rytmiske iagttagelser.

 

1:        Start med det formelle: Toneart, taktart, ambitus og anfør det i de tre bokse.

-       Du skal ikke argumentere for tonearten, bare skriv den.

-       Ambitus: Skriv fra tone dit til tone dat, altså en …  .

-       Og ambitus skal angives med korrekt interval (stor/lille none (9), stor/lille decim (10: oktav + terts), undecim (11: oktav + kvart) ..

 

2:        Form: Inddel melodien i perioder og fraser og indtegn dem i noden – store bogstaver for perioder, små for fraser. 

Skriv formen nede i teksten også

 

3.        Uddyb formen – behandl hvert formled for sig – altså A, B – perioderne.

 

·      Her skriver du hvordan hver periode/frase er formet, hvilket motiv der måske er, om de bevæger sig trinvist eller springende, bueform/aksialform/messeform/oscillerende/.. osv.

·      er der sekvenser og hvor langt sekvenseres de (se på afstanden mellem starttoner, og angiv i interval)

·      på hvad måde er fraserne forskellige – eller ens ? osv,

·      Tænk også på ud/hjem – typisk ender de fleste af perioderne ’ude’, dvs ikke på grundtonen, undtagen den sidste, hvor vi skal hjem og slutte af.

·      Hvor er klimaks og melodiens toptone

 

Dette er hovedparten af de melodiske og rytmiske iagttagelser.

 

4.        Andre ting der også kan være interessante at bemærke, kan være:

·      toneartsfremmede toner og løse fortegn

·      specielle rytmiske ting

·       

 

For en god gennemngang af melodisk analyse, se Uffe Englund, Musik - Metoder til analyse, Systime 2008

 

 print print