home
site search by freefind advanced
 
     
 

Intervaller

 

Et interval betegner afstanden mellem to toner og navngives efter toptonens nummer i durskalaen – på italiensk:

 

1

Intervaller kommer i forskellige kategorier: de rene (prim, kvart, kvint, oktav) og de små eller store (sekund, terts, sekst, septim). Herudover kan alle intervaller enten være forstørrede (plus en halv tone) eller formindskede (minus en halv tone). Du kan finde den præcise størrelse ved at tælle halvtonetrin – se skemaet forneden.

 

Men ved intervaller over en kvint er der to metoder der er nemmere end at tælle nedefra:

 

1.    Du kan benytte omvendingsintervaller. Omvendingsintervaller er to intervaller der tilsammen giver en oktav – således sekund/septim, terts/sekst, kvart/kvint. Og lille og stor modsvarer hinanden, således at lille sekund modsvares af en stor septim osv.:

Lille sekund/stor septim, stor sekund/lille septim, lille terts/stor sekst, stor terts/lille sekst

Hvis du således har intervallet fra C til A flytter du starttonen en oktav op og får omvendingsintervallet fra A til C. Det er en lille terts – ergo er dit oprindelige interval en stor sekst.

2

illustration fra Musikipedia.dk 

2.    Men du kan også nemt læse intervallet relativt udfra det nærmeste rene interval – en lille sekund (en halv tone) over kvinten finder du den lille sekst; en stor sekund over kvinten finder du den store sekst.

En lille sekund ned fra oktaven finder du den store septim, en stor sekund ned finder du den lille septim – det er i virkeligheden bare anvendte omvendingsintervaller.

En lille sekund over oktaven finder du den lille none, en stor sekund over finder du den store none.

 

3.    Over oktaven har du:

None = oktav + sekund (stor eller lille)

Decim = oktav + terts (stor eller lille)

Undecim = oktav + kvart

Duodecim = oktav + kvint.

 

4.    Få styr på kvinten. Hvilke kvinter er rene?

Alle kvinter mellem stamtonerne er rene – pånær kvinten fra tonen H – den er formindsket:

  3

  > Øvelser i at aflæse sekster og septimer

 

 

  5