INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODELÆNGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
 
MUSIKANALYSE  

 

Generelle analysemetoder

 

Herunder finder du links til materiale om generelle analysemeetoder, samt om analyse af de fire parametre: form, melodik, harmonik og groove.

_____________________________________________________________________________

Generelt  Musikanalyse - generelt

              Rytmisk musikanalyse - jazz

              Rytmisk musikanalyse - rock

              Analysemetoder i musik v/ Gert Uttenthal Jensen

              Musik og videnskabsteori

              > Rockanalyse v/ Jakob Jensen

              > Musikipedia om musikanalyse

FORMANALYSE

              Musikalsk form

              Formtyper i klassisk musik

              > Musikipedia om formanalyse

MELODISK ANALYSE

              Melodisk analyse - den praktiske tilgang

              Analyseeksempel - Jens Vejmand

              > Find opgaver i M1-opgavesamlingen

              > Musikipedia om melodisk analyse

HARMONISK ANALYSE

              Harmonisk analyse - C-niveau

              Find tonearten

              Trin og funktioner - 3-klange

              Trin og funktioner - 4-klange

              Akkordanalyse - dur og mol, trin og funktioner

              Funktionsanalyse og kvintcirkel

              Funktionsharmonisk betegnelser

              Funktionsharmonik med øvelser v/ Gert Uttenthal Jensen

              Opgaver i funktionsharmonik 1 - durtonearter med svar

              Opgaver i funktionsharmonik 2 - dur- og moltonearter

              Jazzkadencen, II-V-I eksempel: What Is This Thing Called Love

              Jazzkadencen, se II-V-I på kvintcirkelen (kræver Flash)

              > Musikipedia om harmonisk analyse

              > Jakob Jensen om harmonik

GROOVEANALYSE

              Lyt til groove 1 - trommer

              Lyt til groove 2 - bas m.v.

              > Musikipedia om rytmik