INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKANALYSE  

 

Fra Romantik til Modernisme

Romantik 1810-1900

I mods¾tning til klassikens dyrkelse af orden og symmetri Ð overskuelige og klare temaer, overskuelig harmonik og harmonisk udvikling, overskuelige formprincipper Ð stŒr romantikkens v¾gtning af det f¿lelsesm¾ssige indhold, hvor klangfarver og harmonik udnyttes ekspressivt til at udtrykke komponistens f¿lelser, og udtrykke det dunkle, uudsigelige, det poetiske.

Med v¾gtningen af det f¿lelsesm¾ssige indhold udvikler musikken sig i lange stemningsbeskrivende forl¿b og de enkeltsatsede former vinder frem som afsluttede poetiske fort¾llinger i mods¾tning til klassikkens hovedformer: den 4-satsede symfoni og den 3-satsede koncert. Temaerne bliver lange og fort¾llende, og klangfarven (instrumenteringen) og harmonikken bliver b¾rere af det ekspressive indhold. Harmonisk betyder det at akkorderne udvides og videref¿res i nye og overraskende retninger, og orkesterst¿rrelsen vokser kraftigt og nye instrumenter kommer til.

           Lyt: á Richard Wagner: Isoldes Liebestod (Tristan og Isolde)

                 á Richard Strauss: Also sprach Zarathustra, Einleitung

Mange nye stater opstod i Europa i 1800-tallet og Nationalromantikken tager udgangspunktet i den nationale folkelige digtning og musiksprog til at skabe v¾rker der understreger den nationale identitet. SŒledes f.eks. i Tjekkiet: Smetana, Dvorak, Finland: Sibelius, Rusland: Mussorgskij, Rimskij-Korsakov.

Impressionisme 1880-1920

I mods¾tning til romantikkens dramatiske og fremadskridende musik arbejder impressionismen med musikalsk stilstand, en dyrkelse af ¿jeblikkets stemning. De vante harmoniske forbindelser sl¿res bevidst, den tonale kadence undgŒs og erstattes f.eks. af en vuggen mellem tertsbesl¾gtede harmonier. Dur-og molskalaer bliver erstattet af ledetonel¿se skalaer; sŒsom heltoneskalaer, pentatone og modale skalaer.

         Lyt: Claude Debussy: Danseuses des Delphes

Ekspressionisme 1920-1950

I 1900-tallet sker der et skift i mŒden at lave kunst pŒ. Den hidtidige s¿gen efter at udtrykke sk¿nhed og f¿lsomhed afl¿ses af en kunstnerisk bearbejdning af den rŒ virkelighed, som bl.a. 1.verdenskrigs gru og meningsl¿shed var et grelt eksempel pŒ. Ligesom malerkunsten f¿rst br¿d med perspektivet og senere blev helt abstrakt, skabte komponisterne ogsŒ en ny mŒde at komponere pŒ: 12-tonemusikken. Udgangspunktet er en r¾kke bestŒende af alle skalaens 12 toner, hvor alle tonerne er ligev¾rdige Ð en 'sandere', mere abstrakt musikform kunne man sige. Musikken kan virke voldsom og disharmonisk og de f¿rende komponister mŒtte flygte til USA under nazismen da deres musik blev opfatte som 'entartet' Ð udartet, degenereret.

         Lyt: Arnold Schšenberg: Bl¾serkvintet opus 26, 1.sats

Ny Musik 1945 ->
Efter 2.verdenskrig gŒr kompositionsmusikken i mange retninger, bl.a.:

KONKRET MUSIK, der benytter manipulerede real-lyd (trafikst¿j, vind, vanddrŒber ..) der klippes sammen pŒ spolebŒnd til den endelige komposition.

ELEKTRONMUSIK og SERIEL MUSIK, hvor syntetisk lyd bygges op fra grunden i de tidlige synthesizere og herefter kan manipuleres efter forskellige matematiske systemer.

TILF®LDIGHEDSMUSIK og happenings, hvor musikken udfordrer vores normer og udfoldes tilf¾ldigt eller tilsyneladende uden mening og plan, f.eks. John Cage 4'33'' hvor intet sker i l¿bet af stykkets spilletid pŒ 4 minutter og 33 sekunder.

         Lyt: John Cage: 4'33'

MINIMALMUSIK opstŒr i slutningen af 1960erne og musikken fremkommer ved at ganske smŒbidder musik og enkle figurer af forskellig l¾ngde gentages mange gange og sŒ at sige l¾gges i lag ovenpŒ hinanden.

         Lyt: Steve Reich: Music for Pieces of Wood

L¾s mere om > Tidlig modernisme og > Senmodernisme