home
site search by freefind advanced
 
SKRIFTLIG MUSIK
   

Musikteori 1 - den nye

I den nye musikteori 1 opgave skal du skal du løse fire mindre opgaver i akkordlæsning samt harmonisk, melodisk og rytmisk analyse.

 

Grundlæggende er det de samme ting du bliver prøvet i som i den gamle M1, men nu uden at du skal kunne harmonisere en melodi og uden aflytning af et groove. Der er således færre opgaver at koncentrere sig om, men kravene er så til gengæld steget en smule.

Du vil komme ud for både fire selvstændige opgaver, men nok oftere vil opgaverne være dele af det samme stykke musik.

 

Opgave A

Du skal vise at du kan aflæse en række akkorder. Du skal kunne aflæse noderne i såvel G-nøglen, F-nøglen og C-nøglen, hvilket er en nyhed.

Og der vil komme lidt flere akkorder til i det nye M1 med mulighed for 9er akkorder, samt 7b5.

Pensum vil således være de fire treklangstyper:

    dur, mol, dim og aug (+), som f.eks: C, Cm, Cdim, Caug (C+).

Af firklange kan du møde:

    6, 7, maj7, dim7: C6, C7, C7b5, C7+, Cmaj7, Cdim7/ Cm6, Cm7, Cm7b5, Cmmaj7.

Af femklange kan du møde 9 og b9: C9, C7b9, Cmaj9 / Cm9.

 

Opgave B

Harmonisk analyse vil sandsynligvis basere sig på de opgaver du har arbejdet med i opgave A og opgave D.

Opgave B1 vil være en funktionsharmonisk analyseopgave, ganske som tidligere, men udvidet således at der kan forekomme modulation, samt en række nye funktioner: ufuldkommen dominant, kvart-sekst og kvart-kvint forudhold samt skuffende opløsning (D > Ts).

> Find her Rune Bech Laursens font til at skrive funktionstegn

 

Opgave B2 vil være en kort ekstra harmonisk analyseopgave,der enten kan være funktionsharmonisk eller modalharmonisk. Du forventes at være bekendt med følgende tre modi: dorisk, mixolydisk og æolisk.

 

Opgave C

Melodisk analyse af en mindre melodi. Ganske som i den tidligere M1, men den kan nu også være baseret på den melodi du har mødt i opgave A. Det vil sige at det kan være et lille klassisk tema, og at en eventuel vokalmelodi vil have tekst og at du kender de tilhørende becifringer fra opgave A.

 

Opgave D

Rytmisk analyse. Her skal du analysere opbygningen af et groove på cirka fire takter bestående af guitar, klaver/keyboard, bas og tromme. Du skal her kunne aflæse og overskue et rytmebillede og kunne kommentere på groovets opbygning.

 

Kerneordene vil være:

a) pulsmarkering, backbeat/afterbeat

b) underdelingsniveauer

c) gentagelsemønstre og ostinater

d) synkoper/lifts og off-beats

e) clave-rytmik og polyrytmik.

 

Desuden skal du kunne kommentere på sammenfaldende rytmik vs komplementærrytmik.

_____________________________________________________________________________

LINKS: