INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODELÆNGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
 
MUSIKANALYSE  

 

Musikalsk analyse

 

Musikalsk analyse handler om at analysere musikkens forskellige parametre - delelementer - for på den måde at kunne sige noget om hvad der karakteriserer det enkelte værk, og hvad der karakteriser den enkelte stilart.

 

Igennem en sådan stilistisk analyse kan man beskrive i hvor høj grad værket passer ind i den overordnede stils karaktertræk, og samtidig se på hvilke andre træk værket indeholder, og hvordan de toner nummeret i en bestemt retning, eller kan siges at pege frem eller tilbage, rent tidsmæssigt.

 

Men udover at se på det enkelte værk selv, kan man analysere et musikværk udfra en række eksterne forhold, der har en indflydelse på værkets frembringelse, dets lyd og udtryk.

Det kan være historiske, sociale eller biografiske omstændigheder der giver den historiske, sociale eller personlige ramme for værket, og således belyser værket i den ekstramusikalske kontekst.

 

På siden > Generel Analyse finder du materiale om almene analysemetoder - herunder Gert Uttenthal Jensens gennemgang af analysemetoder i musik - og om analysemetoder specielt rettet mod de rytmiske genrer jazz og rock.

Du finder også papirer om formanalyse, melodisk analyse, harmonisk analyse og lidt om grooveanalyse.

 

På de følgende sider finder du materiale til en række genreinddelte stilarter indenfor > klassisk og > rytmisk musik.

 

_____________________________________________________________________________