INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKANALYSE  

 

Musikanalyse - rock og pop

 

Ved analyse af rock- eller popmusik kan du med fordel bruge de punkter og den r¾kkef¿lge der er angivet her.


FORM

Lav en formoversigt over nummeret der bŒde indeholder STORFORM og DETALJE.

 

Giv en grundig redeg¿relse for den enkelte formleds karakteristika:

-       hvilke elementer er karakteristiske og v¾sentlige for det enkelte formled (instrumentation, sound, dynamik, harmonik, melodik, É )

-       hvilken funktion har det enkelte formled

-       overvej tid / rum perspektivet

-       saml op: er der interessante formm¾ssige aspekter, eller er formen helt forudsigelig og almindelig?

 

Se Anders Aare, Johannes Gr¿nager, Poul R¿nnenfelt: Rockmusik i Tid og Rum, Systime 2000, side 30-50

 

TONALITET & HARMONIK

Lav en harmonisk og tonal analyse og placŽr nummeret tonalt i forhold til den harmoniske trekant.

-       Understreger harmonikken formopbygningen?

-       Hvordan bidrager harmonikken til nummerets stemning/univers?

-       KommentŽr eventuelle uforklarlige passager

-       saml op: hvad kan man sige generelt on det tonale univers? (h¾nger sammen med tonemateriale og skala under melodik)

 

Se Rockmusik i Tid og Rum, side 54-69

 

MELODIK

Lav en melodisk analyse af melodikken i nummerets forskellige formled:

-       melodisk opbygning: fraser, gentagelser, sekvenser etc.

-       tonemateriale & skala (dette h¾nger ogsŒ sammen med tonalitetsovervejelsen): blues, funktionsharmonisk, modalt, andet?

-       saml op: hvad kan man sige generelt om melodikken? Hvordan h¾nger den sammen med teksten? Har den et typisk h¿jdepunkt?

 

Se Uffe Englund: Musik Ð metoder til analyse, Systime 2008, side 72.

Se Rockmusik i Tid og Rum, side 134-145 + side 151.

 

GROOVE

Kommenter opbygningen af groovet i de forskellige formafsnit.

-       beatmarkeringer, offbeats osv

-       komplement¾rrytmik & udfyldningsgrad

-       clavesrytmik m.v.

-       saml op: hvordan forholder groovet sig til anden musik, andre stilarter, osv ? Er der nogle specielle ting der skal kommenteres?

 

Se Rockmusik i Tid og Rum, side 82-100 / eller se Gr¿nager: Groovy, Systime 2002.

 

UNIVERS / STEMNING

Giv et bud pŒ hvilket univers, hvilken stemning og hvilket udtryk sangen fors¿ger at ramme Ð og med hvilke midler.

Delelementer er her:

-       Sound, instrumentation, spillemŒde

-       vokalt arbejde (frasering, udtryksmŒde, intensitet,  .. ), st¿jlyde, effekter

-       tekstligt univers og budskab

-       illustrative eller associationsskabende elementer

-       scenefremtr¾den, covers, t¿jstil, hŒrstil, af- og pŒkl¾dningsgrad osv osv

-       saml op: hvordan er det samlede nummer, hvad vil kunstneren opnŒ, hvad er effekten pŒ lytteren osv osv. Her er det pŒ plads med en st¿rre opsamling pŒ det samlede musikalske udtryk.

 

Se Rockmusik i Tid og Rum, side 154-167

_____________________________________________________________________________


PRAKTISKE OVERVEJELSER ved skriftlig musikanalyse:

 

1.    Husk at holde dig det overordnede formŒl med analyse for ¿je: HVAD er det jeg analyserer efter?

 

2.     Du bliver naturligvis n¿dt til at lave en detaljeret musikalsk analyse alligevel, men du kan v¾gte nogle dele af analysen h¿jere end andre.

 

3.      Om FORM: formoversigten giver et godt v¾rkt¿j for overblik over nummeret, og g¿r det nemt og overskueligt at formidle dine iagttagelser. Lav en formoversigt med kommentarer Ð den kan gerne vedl¾gges som bilag, hvis du synes.

 

4.     Om HARMONIK og MELODIK. Benyt dit nodemateriale. Indskriv formled, harmonisk analyse og melodisk fraser i noden. Husk at der skal v¾re takttal pŒ!

 

5.      Om GROOVE. Nedskriv/kopier groovet og indf¿j det i din tekst og kommenter pŒ det

 

6.     GENERELT

UndgŒ meget lange og detaljerede gennemgange af harmonik og melodik i din hovedtekst, men fremdrag hovedtr¾kkene og konklusionerne i din tekst og henvis sŒ til node eller bilag.

Du kan ogsŒ gerne indskrive det harmoniske forl¿b med analyse i selve din tekst Ð det samme med melodik hvor du kan inds¾tte billeder med udsnit af noden .. eller hvordan du nu gerne vil. Bare det er tydeligt og klart og nogenlunde kortfattet.

 

Det fleste af oven¾vnte overvejelser kan fint bruges i forbindelse med alle rytmiske stilarter, men der er klart elementer der v¾gtes forskelligt Ð og andre aspekter der nok skal inddrages Ð nŒr vi snakker f.eks. blues, gospel, jazz eller latinamerikansk musik.

Se gerne hj¾lpepapirer under de enkelte genrer, jazz og latin f.eks.> Hent denne side som pdf

 

_____________________________________________________________________________

Se mere om analyse af rytmisk musik her: 

              Rytmisk musikanalyse - jazz

              Musikipedia om musikanalyse

              Rockanalyse v/ Jakob Jensen