INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKANALYSE  

 

Musikanalyse - jazz

 

NŒr du skal analysere et jazznummer skal du naturligvis bruge sŒvel auditiv som nodebaseret analyse.

 

GENERELT

Det er en god ide f¿rst at h¿re nummeret et par gange for at kunne give en generel karakteristik af bes¾tning, spillestil, feeling og det overordnede udtryk i musikken.

 

TEMA

Kig derefter pŒ temaet (pŒ node) og analyser f¿lgende punkter:

 • temaets form. De almindeligste temaformtyper er 32 takters AABA eller AAÕ.
 • den harmoniske opbygning Ð lav en harmonisk analyse af de enkelte formled og den overordnede harmoniske struktur
 • den melodiske struktur Ð analyser den melodiske opbygning og bev¾gelse, samt det tonemateriale der anvendes
 • tonalitet Ð baserer nummeret sig pŒ et funktionsharmonisk, modalt eller blues-tonalt grundlag Ð eller en blanding? Du baserer analysen af tonaliteten pŒ den harmoniske analyse og pŒ analysen af det anvendte tonemateriale. De enkelte formdele af temaet kan v¾re i forskellig tonalitet.

 

FORMOVERSIGT

 • hvordan er hele nummeret struktureret formm¾ssigt
 • hvordan adskiller de enkelte formled sig fra hinanden med hensyn til melodik, harmonik, instrumentation m.v.
 • er instrumentationen anvendt som formdannende element - hvilken rolle spiller orkesterets forskellige dele (rytmegruppe, bl¾sersektion, vokalister) i de enkelte formled.

 

GROOVE

 • hvordan er det rytmiske fundament sammensat og hvilke spillemŒder anvendes Ð sandsynligvis, men ikke n¿dvendigvis, forskelligt i de forskellige formled.
 • aktivitetsniveau - holder rytmegruppen sig til en blot akkompagnerende rolle, eller i hvor grad er den kommenterende og varieret .
 • spilles der standard jazzgrooves Ð som twobeat og fourbeat / walking, eller er groovet mere ostinatbaseret eller er der iblandet elementer fra andre stilarter som rock, reggae, bossa nova, latin .. ?

 

SOLISTER og SOLI

Oftest, men ikke altid, vil der v¾re en eller flere soli:

 • karakterisŽr solisternes approach til deres solo Ð vildt og ekspressivt eller roligt og indadvendt? Hvilken tone og hvilket udtryk benytter solisten?
 • spiller solisten rytmisk tilbagel¾net eller fremme pŒ beatet?
 • er soloen pr¾get af stor aktivitet eller er den mere minimalistisk struktureret med f¾rre toner og flere pauser?
 • hvilket tonalt materiale anvender solisten og hvordan er soloen orienteret i forhold til det harmoniske grundlag? Man taler om vertikal (lodret) orientering hvis solistens tonevalg afspejler den harmoniske udvikling; man taler om horisontal orientering hvis solisten basere sig pŒ en gennemgŒende skala eller modus, hvilket oftest vil v¾re tilf¾ldet i modalt baseret jazz eller blues.
 • hvilken improvisationsteknik anvendes: melodisk parafraserende , harmonisk baseret (vertikalt) eller modalt baseret (horisontalt)? Eller er den pr¾get af rytmiske og melodisk strukturer, sŒsom melodiske formler eller motiver ('licks')?

> Se mere om analyse af soli pΠsiden om jazzimprovisation.

 

GENRE og STIL

Til den overordnede opsamling pŒ analysen skal du kommenterer pŒ hvordan nummeret kan placeres stilistisk i forhold til de forskellige jazzgenrer. Hvilke af de elementer du har analyseret er karakteristiske for en specifik jazzgenre Ð og hvilke peger mŒske i andre retninger?


> Hent denne side som pdf