home
site search by freefind advanced
 

groove

    BAS
    Two-beat bas
    Two-beat bas · eksempelside · audio · xml
    Four-beat bas / walking
    Walking bas · eksempelside · audio · xml
     
    TROMMER
    Jazztrommer (Kristian Larsen)
    Jazztrommer - opsummering
    Trommer i jazz - fra bedømmelseskriterier
    Trommer til walking - eksempler #1
    Trommer til walking - eksempler #2
     
  OPGAVER BAS
    01 · Elefantens vuggevise · m/stave · xml
    02 · Two Beat bas - opgave 1 & 2 · xml
    03 · Two Beat bas - opgave 3 & 4 · xml
    04 · Walkingbas - find fejl · primus · svar
     
    TROMMER
    01 · Don't Blame Me · xml