home
site search by freefind advanced
 
    print!
 

Jazz improvisation               nogle stikord

 

RYTMIK

-       hvor lægger solisten sig i forhold til rytmegruppen - spilles der tilbagelænet eller fremadrettet i rytmisk henseende

-       har solisten ‘travlt’, spilles der tæt med få pauser og lange løb og skalabevægelser        

-       eller giver solisten sig tid, spiller færre toner og bruger flere pauser, men så måske med større eftertryk på de toner der så spilles.

-       er soloen rytmisk prægnant. Benyttes der rytmiske motiver der gentages, måske forskubbet i forhold til grundpulsen.

-       hvordan udnytter solisten perioden. Spiller han indenfor nummerets periodeinddeling (oftest 2 / 4 / 8 taktsperioder) eller spiller han bevidst på tværs af perioderne og slører periodeinddelingen.

 

KLANG og SPILLESTIL

-       klang / tone. Er tonen skarp og hård eller er den blød og luftig

-     bruges der meget eller lidt vibrato

-   ekspressiv eller cool spillestil

 

HARMONISK / MELODISK GRUNDLAG

-       er soloen baseret på melodien - melodisk parafrasering. Dette er mere almindeligt i ældre jazz samt i langsomme numre.

-       eller er soloen baseret på harmonikken, dvs. er den overvejende vertikalt orienteret. Det betyder at solisten er velorienteret teoretisk og kender det harmoniske grundlag, og ved hver akkord spiller de toner / den skala der passer til akkorden / akkordforbindelsen (ofte hænger flere akkorder jo sammen, f.eks. II-V-I forbindelser)

-       eller er soloen baseret på en gennemgående skala, dvs horisontalt orienteret. Dette er netop tilfældet i modaljazz, hvor nummeret ofte er bygget over enkelte gennemgående skalaer. Teknikken kan dog også anvendes i standardnumre samt naturligvis i blues.

-    hvis soloen er skalabaseret, hvilke dele af skalen bliver der så benyttet? Hele skalaen eller udsnit?

-       anvender solisten formler, dvs. faste vendinger over de almindeligste akkordforbindelser. Dette er ret almindeligt i bebop. Gentagne rytmiske motiver er vel også en slags formler.

-       den harmoniske orientering. Spiller solisten i akkordernes ‘nedre’ dele, dvs. højest til 7’ere eller betones akkordtoner der ligger længere væk fra grundtonen, dvs. 7 - 9 -13 osv. Dette er jo ret almindeligt fra bebop og frem.

-       andre karakteristiske ting såsom: kromatik, treklangsbrydninger, ..

_____________________________________________________________________________