home
site search by freefind advanced
    print!
 

JAZZANALYSE


Når du skal analysere et jazznummer skal du naturligvis bruge såvel auditiv som nodebaseret analyse.

GENERELT

Det er en god ide først at høre nummeret et par gange for at kunne give en generel karakteristik af besætning, spillestil, feeling og det overordnede udtryk i musikken.

 

TEMA

Kig derefter på temaet (på node) og analyser føgende punkter:

 • hvad er temaets form (AABA, AA’, ..)
 • den harmoniske opbygning – harmonisk analyse af de enkelte formled og den overordnede harmoniske struktur
 • den melodiske struktur – melodisk opbygning og bevægelse samt det tonemateriale der anvendes
 • tonalitet – funktionsharmonisk, modalt eller blues – eller en blanding? Se på harmonik og det anvendte tonemateriale.

 

FORMOVERSIGT

 • hvordan er hele nummeret struktureret formmæssigt
 • hvordan adskiller de enkelte formled sig fra hinanden med hensyn til melodik, harmonik, instrumentation m.v.
 • er instrumentationen anvendt som formdannende element - hvilken rolle spiller orkesterets forskellige dele (rytmegruppe, blæsersektion, vokalister) i de enkelte formled.

 

GROOVE

 • hvordan er det rytmiske fundament sammensat og hvilke spillemåder anvendes – sandsynligvis, men ikke nødvendigvis, forskelligt i de forskellige formled.
 • aktivitetsniveau - holder rytmegruppe sig til en blot akkompagnerende rolle, eller i hvor grad er den kommenterende og varieret
 • spilles der standard jazzgrooves – som twobeat og fourbeat / walking, eller er groovet mere ostinatbaseret eller er der iblandet elementer fra andre stilarter som rock, reggae, bossa nova, latin .. ?

 

SOLISTER og SOLI

Oftest, men ikke altid, vil der være en eller flere soli:

 • karakterisér solisternes approach til deres solo – vildt og ekspressivt eller roligt og indadvendt? Hvilken tone og hvilket udtryk benytter solisten?
 • spiller solisten rytmisk tilbagelænet eller fremme på beat'et?
 • er der stor aktivitet eller mere sparsom minimalistisk med få toner og mange pauser?
 • hvilket tonalt materiale anvender solisten og hvordan er soloen orienteret i forhold til det harmoniske grundlag?
 • hvilken improvisationsteknik anvendes: melodisk parafraserende, harmonisk baseret (vertikalt) eller modalt baseret (horisontalt)? Eller er den præget af rytmiske og melodisk strukturer, såsom melodiske formler eller motiver?

> Se mere om analyse af soli på siden om jazzimprovisation.

 

GENRE og STIL

Til den overordnede opsamling på analysen skal du kommenterer på hvordan nummeret kan placeres stilistisk i forhold til de forskellige jazzgenrer. Hvilke af de elementer du har analyseret er karakteristiske for en specifik jazzgenre – og hvilke peger måske i andre retninger?