home
site search by freefind advanced
    Print
 

BAROK    Stikord til eksamen

 

Først en kort gennemgang af de vigtigste musikformer og stiltræk i perioden og hvordan det ændrede sig hen mod klassikken:

 

Barok:           Musikformer                                  

·      Rondo                                               

·      Fuga                                                              

·      Variationssats                                 

·      Suiten - en række dansesatser   

·      Koncert - 3 satser (normalt)

·      Opera

 

Stiltræk

·      ét tema pr sats

·      både homofoni og polyfoni, imitation

·      terrassedynamik (enten forte eller piano)

·      udstrakt brug af sekvenser

·      det koncerterende princip

 

Klassik:         Musikformer

·      Symfoni - 4 satser

·      Sonatesatsform: Eksposition, Gennemføringsdel, Reprise

·      - samt de musikformer der er nævnt under barokken

 

                        Stiltræk

·      to kontrasterende temaer: HT - kraftigt, prægnant; ST – lyrisk, blidt

·      tematisk udvikling

·      dynamisk udvikling; crescendo/decrescendo

·      homofoni

________________________________________

 

RONDO – hvad gør man?

 

1.  Beskriv og forklar formen.

·      Hvad karakteriserer denne formtype?

·      Er der eventuelt nogle afvigelser fra hvad man kunne forvente?

·      Er ritornellet i rondoen altid i samme toneart eller moduleres der – dvs. er der tale om en modulerende rondo?

2.  Beskriv temaet

·      Hvordan er det bygget op?

·      I hvilke dele vil du inddele det?

3.  Kommentér et ritornel og/eller én episode (et soloafsnit) og sammenlign den med temaet.

·      Se på såvel melodiske som harmoniske forskelle.

·      Beskriv hvad der foregår:

·      Hvordan adskiller det udvalgte ritornel sig fra det første ritornel, som jo er temaet?

·      Hvad karakteriserer den udvalgte episode? Instrumentation, tematik, motiver .. ?

·      Hvilket tematisk materiale benyttes - hvilken idé benytter komponisten?

·      Er der nogle harmoniske spidsfindigheder?

·      Hvad er tonearten i henholdsvis temaet og i ritornellet og episoden?

4.  Hvilke elementer i værket er typiske for barokken?

·      Beskriv de typiske stiltræk i værket.

·      Og hvad er karakteristisk for en koncert som formtype?

5.  Fortæl eventuelt om andre musikformer fra barokken.

________________________________________________________

 

Stikord til analysen og beskrivelsen af de enkelte episoder og ritorneller:

·      Hvilket motiv / motiver benyttes. Markér den rytmiske idé.

·      Har motivet eller temaet været præsenteret før? og hvor?

·      Er melodiforløbet  i 16.dele, 8.dele ... er der spring eller trinvis bevægelse.

·      Er der tale om sekvensering? Hvorledes er da motivet, der sekvenseres? Er bevægelsen opadgående eller nedadgående? Hvor langt parallelforskydes hver sekvens, og er der evt. tale om en kvintskridtssekvens?

·      Harmonik: Kig på de betonede slag. Allerførst: hvad er start- og slut-harmonikken - i hele satsen? I den udvalgte del ?

·      Hvis der foreligger en modulation, da: hvor skiftes der toneart? - se på løse fortegn.