home
site search by freefind advanced

                                                                                                                  > IN ENGLISH

Tartelet.dk redigeres af undertegnede, Nicolai Glahder.

Jeg er uddannet ved Københavns Universitet, cand.mag i musik og engelsk, og underviser p.t. på Frederiksborg Gymnasium & HF i Hillerød. Jeg har været skriftlig censor i musik i en årrække og siden 2012 medlem af opgavekommissionen for musik.

I 1980erne spillede jeg en del live-musik, bl.a. i salsabandet Poder Popular og i diverse latinorkestre som Samba Agogo, Vida m.fl. men også i Tjalmar og Tøsedrengene- en navneforløber til de senere så kendte Tøsedrenge, men uden sammnhæng i øvrigt ;)

Jeg har ledet koret MaJazz i en årrække sammen med Hans Rosenkilde Larsen og spiller nu klaver i Great Danes Big Band.

Jeg har udgivet to bøger om brasiliansk musik: Samba Sammenspil - engelsk udgave Samba Session - og Gadesamba; begge i samarbejde med Andreas Ramböll, og er medforfatter til Gads musikleksikon.

Tartelet.dk består mest af mine egne papirer til undervisningsbrug, men også en del fra mine kolleger Gert Uttenthal Jensen, Claus Levinsen, Kristian Larsen og Erik Berg Olsen.

Desuden er jeg den glade modtager af grooveark og andre papirer fra: Thomas Meesenburg, Kirsten Elling, Christian Skov Nikolajsen, Gert Uttenthal Jensen, Rune Bech Lauesen og Henrik Tversted.