INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKTEORI  

 

Musikteori

 

VELKOMMEN til den nye musikteoriafdeling pΠTartelet.dk!

Siderne er bygget op sŒledes at der er en forklaringsside om emnet Ð ligesom en l¾rebog Ð samt en opgaveside. PŒ opgavesiden kan du finde de 'gamle' opgaver der f¿r kun lŒ som links til papirer, og l¿se dem direkte pŒ hjemmesiden. Du kan stadigv¾k hente papirerne som pdf-filer hvis du ¿nsker, ved at klikke pŒ linket til h¿jre for opgaven


God forn¿jelse med det :)

________________________________

 

Musikteori handler om musikkens teoretiske fundament - hvordan er den skruet sammen og hvad du skal have styr pΠfor at beherske den. Man kan sagtens spille fantastisk musik uden at vide en snus om musikteori, men vil du skrive musik eller analysere musik er det et vigtigt fundament.

 

Musikteoriafdelingen pŒ tartelet.dk gennemgŒr f¿rst den basale musikteori:

   - rytmer

   - noder

   - intervaller

   - skalaer

   - akkorder

som er organiseret p¾dagogisk i en r¾kkef¿lge som jeg ville v¾lge i undervisningen i dette stof.

 

Resten af musikteoriafdelingen er organiseret alfabetisk:

 

GROOVE omhandler rytmegruppens opbygning i jazz- og i rockmusik.

 

HARMONISERING omhandler teknikker til at harmonisere en viseagtig melodi i et funktionsharmonisk univers.

 

HJ®LP & TESTS har diverse hj¾lpepapirer, som kvintcirkler, nodepapir og forskellige tests til musikteorien.

 

H¯REL®RE har en r¾kke ¿velser i bladsang, rytmenedskrift og melodinedskrift. Der er flest ¿velser til rytmediktat da det er nemmest og mest letting¾ngeligt for eleverne.

 

MUSIKTEORI 1 har en r¾kke ¿veopgaver til de 5 discipliner i den f¿rste del af den skriftlige musikeksamen i gymnasiet.

 

VOKALSATS handler om hvordan man kan arrangere for kor i henholdsvis jazz- og rockmusik. Endnu en disciplin der er en del af den skriftlige musikeksamen i gymnasiet.

 

_____________________________________________________________________________