INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
 
MUSIKTEORI
   

Rytmer

 

Rytmenoder benytter vi til at notere musikkens tidslige dimension - altsΠhvor lang tid den enkelte tone klinger.

 

Da man f¿rst begyndte at interessere sig for at nedskrive musik omkring Œr 700 handlede det om at kunne huske melodiens bev¾gelse for de munke der sang b¿nner, taksigelser osv, den sŒkaldte gregorianske sang opkaldt efter pave Gregor den 1. Omkring Œr 1000 var der kommet nodelinier til og det kunne se sŒdan her ud:

 

Som man kan se er der her bŒde en angivelse af toneh¿jde samt en antydning af en taktsstreg - der dog her blot er en markering af en fraseringspause - men nodel¾ngder angives ikke.

Nodel¾ngder angives f¿rst med den sŒkaldte mensuralnotation fra omkring 1300-tallet og anvendelsen af taktstreger som i dag blev f¿rst standardiseret i l¿bet af 1500-tallet.

 

 

Taktstreger

I dag bruger vi taktstreger til at opdele musikkens udbredelse i tiden i mindre dele, inddelt efter de betonede pulsslag. Hver ny takt starter sŒledes med det mest betonede slag.

Nogle nyere komponister undlader dog bevidst at benytte taktstreger - Erik Satie f.eks. - for at g¿re musikken fraseringsm¾ssigt friere og mindre bundet.

 

Puls

Pulsen er det 'beat' som du kan f¿lge med kroppen nŒr du h¿rer musik: / / / / / / / / / , men tll brug for nedskrift af musik er det ikke praktisk med lange r¾kker af slag efter hinanden. Vi inddeler dem derfor i mindre grupper efter betonede og ubetonede slag - dvs. tunge og lette slag.

Dette er nemmest at fornemme i en valsetakt, der siger | 1-2-3 | 1-2-3 |, som i f.eks. Ka-tin-ka, Ka-tin-ka, slΠvin-du-et op, hvor hver tredie pulslag er kraftigt betonet - det er tungere end de to andre.

PŒ denne mŒde fremkommer de forskellige taktarter.

 

Taktarter angives som en 'br¿k' hvor pulsslaget angives forneden, og antallet af slag fra det ene betonede slag til det n¾ste angives foroven: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 2/2 ...

Som du kan se kan pulsslaget forneden angives forskelligt - det er bare et valg om vil man benytte ottendedelsnoden, fjerdedelsnoden eller halvnoden som pulsslag.

 

2/4 - her er betoningsm¿nsteret | 1 - 2  |  1 - 2  |  1    -   2   -  |  1 - 2  |

                  som i b¿rnesangen: | Vil du | vil du | vil du vil du | vil du |


3/4 - er valsetakten der betoner | 1 - 2 - 3   | 1 -  2  - 3  |  1 -  2 - 3  | 1

                                  som i: Ka- | tin-ka Ka | tin-ka slŒ | vin-du-et | op


4/4 - er den mest benyttede i rockmusik, popmusik, jazz osv.: | 1 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 3 - 4|

 

> Opgave 1 - taktarter

 

Nodel¾ngder og pauser

Her ser du en oversigt over de almindeligste nodel¾ngder samt deres pauser:

 

3

 

Noder bestŒr af et hoved, en hals og en fane. Flere faner kan bindes sammen til bj¾lker.

Halsen vender enten opad eller nedad, afh¾ngig af nodens placering i nodesystemet - se i eksemplet ovenfor.

Hvis du har to stemmer i Žt system vender den ¿verste stemme halsene opad, og den nederste stemme halsene nedad, sŒ det er nemmere at l¾se.

 

NŒr du skal t¾lle eller betegne rytmenoderne benytter du slagene i takten: i 3/4-delstakt t¾ller du 1-2-3 , og i 4/4-delstakt t¾ller du 1-2-3-4 (osv.), mens ottendedelene indimellem slagene (hvis der er nogen) betegnes som og-er:

 

4

 

Hvis du skal referere til ottendedelen efter 2-slaget, hedder den sŒledes 2-og.

 

> Opgave 2 - rytmel¾sning

> Opgave 3 - skriv selv og klap selv

 

Bindebuer og punktering

 

En bindebue h¾gter to noder sammen sŒ de bliver til Žn lang node:

4

 

En punktering forl¾nger noden med halvdelen af dens v¾rdi + 50%

 

 

 

Hvordan t¾ller man i forbindelse med punkteringer? Vi t¾ller her med fjerdedelen som pulsslag.

Den punkterede halvnode g¾lder nu for 3 slag: 2 slag pŒ en halvnode (halvnode = to fjerdedele) + Žn fjerdedel.

Den punkterede fjerdedelsnode g¾lder nu for slag: 1 slag for fjerdedelen + ½ fjerdedel = en ottendedel.

Det kan se sŒdan her ud:

 

> Opgave 4 - rytmel¾sning med bindebuer og punkteringer

 

Off-beats betegner alle ottendedelene imellem pulsslagene - alle og-erne.

Her er en lille ¿velse i off-beats hvor du f¿rst klapper pulsslagene og bagefter alle og-erne indimellem.

NŒr du kan lave den, sŒ pr¿v at lave den i hold hvor hold 1 starter pŒ takt 1, mens hold 2 starter pŒ takt 2.

 

> Opgave 5 - rytmel¾sning med off-beats

 

Trioler

En triol er betegnelsen for 3 noder hvor der ellers kun er plads til 2, og de markeres med en lille ramme og et 3-tal. Ved ottendedelstrioler eller mindre, kan man n¿jes med at skrive 3-tallet over bj¾lken over de tre noder i triolen.

En fjerdedelstriol fylder sŒledes som to fjerdedele, en ottendedelstriol som to ottendedele - osv.

Her kan du se hvordan det ser ud og hvordan man t¾ller dem.

 

 

> Opgave 6 - trioler

 

Optakt

En optakt betegner de toner i en melodi eller i et tema, der starter f¿r det f¿rste betonede Žt-slag i musikstykket.

Nedenunder kan du se to eksempler pŒ optakter; det f¿rste fra b¿rnesangen Der bor en bager og det andet melodi grandprix-hittet Smuk som et stjerneskud fra Œr 2000.

 

 

Sekstendedele

Er der ikke noget m¾rkeligt i - de gŒr bare lidt hurtigere, da der jo er 4 af dem pŒ hver fjerdedelsnode.

I meget musik, der traditionelt noteres i 2/4 - som brasiliansk musik f.eks. - vil du finde mange sekstendedele, og ligeledes i funk, sŒ det er der god grund til at ¿ve sig pŒ.

Man t¾ller sekstendedele ved hj¾lp af -er: 1-sŒ-og-sŒ:

 

 

> Opgave 7 - sekstendedele

 

Links

> Musikipedia - nodel¾re

> Jakob M. Jensens interaktive ¿velser