INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKANALYSE  

 

Formtyper i klassisk musik

 

 
  • Strofisk form: A1 A2 A3 A4 osv. Formen kendes fra den folkelige visesang og fra lieder.
  • BARform: AAB form. Betegnelsen er hentet fra den middelalderlige tyske minne- og mestersang, hvor hver strofe bestŒr af to stollen og en abgesang. Uhyre udbredt formtype.
  • AABA form: ogsŒ kaldet en reprise-barform, hvor det f¿rste Astykke gentages som afrunding. OgsŒ en meget udbredt formtype.
  • BUEform: betegnelsen for symmetriske formtyper som ABA, ABCBA, ABACABA osv. Den tredelte menuetform med Menuet Ð Trio Ð Menuet er et eksempel herpŒ. (se nedenfor).
  • Rondo: En formtype fra barokken (men bruges ogsŒ senere) hvor det indledende formled Ð kaldet ritornellet - bliver gentaget mellem de f¿lgende formled Ð kaldet episoder: A-B-A-C-A-D-A ..
  • FUGA: Satsform med kun Žt tema (monotematisk) hvor to eller flere selvst¾ndige stemmer imiterer hinanden i et polyfont satsarbejde.
  • SUITE: Formtype der bestŒr af en sammenstilling af  en r¾kke (danse)satser. I 16-1700tallet ofte i et fast forl¿b med: pr¾ludium, allemande, courante, sarabande og gigue.
  • Varitionsform: Tema med variationer Ð forskellige tempi & broderinger, og oftest en del i varianttonearten
  • Sonatesatsform: Formtype fra klassikken i en overordnet bueform: ABA.  Ekspositionsdelen  fremviser de to temaer: Hovedtema (HT) og Sidetema (ST); i gennemf¿ringsdelen (modulationsdelen) finder det tematiske og tonale arbejde sted og til slut kommer reprisen med en tilbagevenden til hovedtonearten og til de to temaer.

Tonalt bev¾ger ekspositionen sig fra hovedtemaet i Tonika til Sidetemaet i Dominant-tonearten; modulationsdelen bev¾ger sig rundt tonalt, men i reprisen forbliver vi i Tonika i bŒde Hovedtema & Sidetema

á   

  • Menuet: En (oprindelig) dansesats i 3/4 opbygget i bueform: A B A (Menuet  Trio  Menuet). Hvert af de tre led er sŒ igen inddelt i en ABA-form (med gentagelser):

 A                  B                  A

|: a :|: b  a :|   |: a :|: b  a :|  | a  b  a  |

Hvis menuet-delen er i dur vil triodelen ofte v¾re i dominanttonearten. Er menuetdelen i mol bev¾ger man sig ofte til paralleltonearten i B-stykket, trio-delen.


  print! hent printvenlig version

_____________________________________________________________________________