INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKANALYSE  

 

Romantisk harmonik

Lad os f¿rst rekapitulere trinbetegnelserne og funktionerne i DUR og i MOL. Her tager trinbetegnelserne udgangspunkt i tonaliteten, dvs. de er ens for dur og mol:

   

Vi bem¾rker at Dominanten er ¾ndret fra H-mol til H-dur septimakkord, da en dur septimakkord bedre leder hjem til Tonika. Vi fŒr da indf¿rt ledetonen i E-mol skalaen, nemlig # for D.

Bem¾rk ogsŒ at den 'underlige' akkord i funktionsm¾ssig sammenh¾ng i mol optr¾der pŒ II-trin: F#m7(b5). Den tolkes her som en Subdominant - Am - med tilf¿jet sekst: Am6.

I jazz-sammenh¾ng er den blot en II-trins akkord, sŒledes at II-V-I i mol bliver til: F#m7b5 - H7 - Em7, hvor jazz-kadencen i dur hedder: F#m7 - H7 - Emaj7.

 

SKUFFENDE KADENCE
En skuffende kadence er en kadence der ikke holder hvad den lover; den f¿rer altsŒ ikke hjem til Tonika. Til geng¾ld f¿rer den til Tonikas stedfortr¾der, der er VI trinsakkorden. AltsŒ V - VI. I dur hedder kadencen sŒledes D - Tp, eksempelvis i C-dur: G7 - Am.
I mol hedder kadencen til geng¾ld D - Sp, eksempelvis i C-mol: G7 - Ab. (I E-mol: H7 - C).

 

TRITONUS-SUBSTITUTION - eller KROMATISK DOMINANT
En Dominant kan altid erstattes med sin kromatiske tvilling, eller rettere med septimakkorden pŒ den oprindelige Dominants tritonus (=b5). Du finder den nemt ved at gŒ direkte pŒ tv¾rs i kvintcirkelen. SŒledes kan D7 tritonussubstitueres med Ab7, G7 kan erstattes Db7, C7 kan erstattes med F#7. Den kromatiske dominant leder endnu bedre hjem til Tonika end den almindelige Dominant, og den er et yndet virkemiddel i sŒvel romantisk harmonik som i jazz-harmonik.


SŒledes bliver en II-V-I kadence i C-dur ¾ndret fra: Dm7 - G7 - C, til: Dm7 - Db7 - C, og Db7-akkorden 'tr¾kker' v¾ldig meget ned mod C-dur - se her hvad der egentlig sker:


   

 

Hvor der i den normale kadence er to ledetoner: 7 -> 3 og 3 -> 1, er der nu ledetoner pΠalle dominantens fire toner.