INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKTEORI  

 

Harmonisering

 

At harmonisere en melodi handler om at s¾tte de rigtige, dvs.velkingende, akkorder til at akkompagnere melodien.

Det er der mange mŒder at g¿re pŒ, afh¾ngig af hvilket harmonisk univers man ¿nsker at befinde sig i. Denne side omhandler dog kun harmonisering indenfor et klassisk funktionsharmonisk, dur/mol-univers, dvs. standarden indenfor den traditionelle vise.


I det f¿lgende gennemgŒes de grundl¾ggende regler for en traditionel viseharmonisering.

En helt enkel vejledning til at finde de rette harmonier kan du finde pΠdenne side:

> Harmonisering, keep it simple. Den lange og meget grundige version finder du i

> Gert Uttenthals harmoniseringskompendium.

______________________________


Harmonisering Ð grundlaget

Helt enkelt sagt drejer harmonisering af en melodi om at fŒ melodiens toner til at passe til de valgte akkorder. Det betyder i f¿rste r¾kke at meloditonerne skal v¾re en af akkordens toner, hvilket er en rimelig simpel ¿velse.

Men med forudholdstoner, forslagstoner (anticipation) m.m. er der nogle yderligere hensyn at tage i forholdet mellem melodi og akkord; se Gert Uttenthals kompendium for flere detaljer.

NŒr de valg er taget vil der oftest v¾re et antal mulige akkorder at v¾lge imellem, og her kommer de nedenstŒende overvejelser i spil - nemlig om akkordernes traditionelle sammenh¾nge indenfor funktionsharmonisk harmonisering.


1. Tonal Kadence

Den grundl¾ggende harmonisering i viseharmonisering er baseret pŒ den TONALE KADENCE; og her is¾r forbindelsen D - T fordi Dominanten er den der peger hen til Tonika og leder os 'hjem'.

Og gerne med en 7er pΠDominanten, sΠvirker den bedre.

Tonal kadence

 

D - T

S - D - T

Sp - D - T (II - V - I)

DD - D - T

 

2. Tertsfald

Akkorder i faldende tertsafstand er ogsŒ ofte brugt, da man fornemmer linien i akkordforl¿bet.

"I like the flowersÓ: C Am F G - to tertser ned og hjem via dominanten.

Tertsfald

 

T - Tp - S - D - (T)

I - VI - IV - V - I

 

3. Kvintfald

- eller kvartspring - er meget hyppigt brugt i sŒvel vise- som i jazzharmonisering. Det er linien venstre om i kvintcirkelen man kan h¿re, og den binder akkordforl¿bet godt sammen.

Det er her underordnet om der er tale om dur- eller molakkorder - det er grundtonernes 'rundgang' man fornemmer.

Kvintfald

 

C - E7 - Am - Dm - G7 - C

T - (D7) - Tp - Sp - D7 - T

I - III - VI - II - V - I

 


Husk at starte med at slŒ tonearten fast (= den tonale kadence) og f¿rst derefter begynde at variere: - dvs erstatte funktioner med deres paralleller og tilf¿je bidominanter.


Et eksempel

Et eksempel pΠen helt enkel harmonisering, samt variationer heraf, er melodien Se Min Kjole. Den kan harmoniseres hele vejen igennem med fire omgange af de tre hovedfunktioner:

I anden linie, der melodisk er identisk med den f¿rste, erstatter vi nu blot T med Tp og tilf¿jer septim til D:

I tredie linie kommer en bev¾gelse via en bidominant til typisk S eller Sp. Det harmoniske sprog udvides og bassen varieres med andre bastoner end grundtoner - tertsgennemgang og trinvis gennemgang:Til slut skal vi hjem - dvs afslutte med en tonal kadence - men det kan udem¾rket gŒ over vekseldominanten:Regler for bastoner

- den almindeligste alternative tone i bassen er tertsen

-       kvinten kan ogsŒ bruges i et gennemgangsforl¿b, oftest ved en faldende baslinie, men benyttes sj¾ldnere

-       septimen i en dominantseptimakkord kan ogsŒ bruges som gennemgangstone: ligesom i jazz skal den da videref¿res til tertsen i den efterf¿lgende akkord (7-3)

-       sekstakkorder (= akkorder med tertsen i bassen) benyttes normalt ikke som afsluttende akkord, da de ikke fungerer (dvs. lyder) afsluttende

-       sekstakkorder benyttes normalt ikke i den afsluttende D -T kadence (af samme grund)

-       man undgŒr parallelle oktaver & kvinter mellem melodi og baslinie

-   man undgŒr tertsfordobling, dvs. samtidig tertsbetoning i melodilinie og baslinie.6/4 forudholdet anvendes, hvis det er muligt, i den afsluttende kadence: D6/4 - D7 - T.

Det noteres som Tonika med kvinten i bassen (efterfulgt af Dominant og sΠTonika), f.eks. F/C - C7 - F , men akkorden er netop ikke Tonika, men en Dominant der bare ikke helt er blevet til dominant endnu.

Man kan sige at funktionen er en opsp¾nding henimod en forl¿sning, der er ventet, nemlig pŒ Dominanten - og herfra videre til Tonika.

 

Linie i harmoniseringen

Hvis det er sv¾rt at fŒ en linie i harmoniseringen, og den virker helt eller delvist rodet, sŒ start med bare at harmonisere med hovedfunktioner (T S D) og evt vekseldominant.

SŒ har du et brugbart skelet og kan bagefter variere satsen ved at skifte nogle af akkorderne ud med parallelfunktioner, eller tilf¿je nogle bidominanter der kan lede godt videre til n¾ste akkord Ð ligesom i eksemplet ovenfor.

Husk at harmonisering mange gange foretages bedst bagl¾ns: Hvor er det du gerne vil hen? Og hvilken akkord leder sŒ godt derhen?