home
site search by freefind advanced
SKRIFTLIG MUSIK
  print

Jazzvokal - opsummering

Det kan v¾re en god idŽ at starte med at lytte melodien en gang igennem og planl¾gge hvor det vil v¾re praktisk at vise henholdsvis flydekor (ikke for meget), korsvar og bloksats. Og husk at koret generelt gerne skal v¾re rytmisk aktivt og akkompagnere melodien; pŒ den mŒde bliver dir arrangement mest interessant.

 

Huskeliste til dit kor.

    Koret skal vise - og altsŒ indeholde - en r¾kke ting:

á      at du behersker akkorder og udvidelser, dvs HUSK overensstemmelse mellem becifring og kor (og OBS de l¿se fortegn)

á      at du kan lave et rytmisk sp¾ndende kor i et modspil til melodien - se jazzvokalkompendiet kapitel 2 og 3.

á      at du behersker bloksats - se jazzvokalkompendiet kapitel 6. Der skal altsŒ v¾re et stykke med bloksats, men det beh¿ver ikke at v¾re et helt formled.

á      hvis melodien lifter skal akkorden skifte pŒ liftet

á      du mŒ gerne tilf¿je en akkord til slut til en lille Coda, f.eks. T - S-mol - T, eller I - bVII Ð I (heltone-drej), eller et kromatisk drej.

á      og husk at slutakkorden gerne mŒ ¾ndres fra maj7 til 6 eller 6/9 - alle tre akkorder har samme Tonika-funktion.

á      og husk at du meget gerne mŒ udvide med 9ere, men husk at du skal rette dine becifringer.

 

STEMMEF¯RING

á      7 > 3 ved kvintfaldsakkorder (dvs. venstre om i kvintcirkelen). Den lave septim skal opl¿ses nedad til tertsen i den efterf¿lgende akkord.

á      undgŒ sŒ vidt muligt parallelle sekunder i yderstemmer (S+A / T+B). L¿sning: tilf¿j 9ere eller oml¾g akkorderne.

á      undgŒ lille sekund mellem Sopran og Alt. L¿sning a): oml¾g akkorden, sŒ sekundsammenst¿det 'gemmes' inde i akkorden. L¿sning b): tilf¿j en 9er, som erstatter grundtonen, hvorved dissonansen mellem grundtonen og maj-7eren erstattes af en terts.

á      #5 > 9 ved D > T forbindelser (VÐI). #5'eren opl¿ses bedst nedad til 9eren i den f¿lgende akkord; f.eks. G7#5 > Cmaj9, hvor G7s #d videref¿res til Cmaj9s 9er: d. Herved undgŒes tertsfordobling i tonika-akkorden. Hvis Tonika ingen 9er har kan du blot tilf¿je en.

á      b9 > 5 ved Dominant > Tonika forbindelser (VÐI). Igen videref¿res udvidelsen, b9, nedad til tonika-akkordens kvint.

á      undgŒ sŒ vidt muligt forst¿rrede og formindskede spring. Grunden er naturligvis at de kan v¾re v¾ldig sv¾re at synge, men afh¾ngig af kontekst, dvs afh¾ngig af hvordan den melodiske linie videref¿res, kan de v¾re fuldst¾ndig ok.  

 

MELODI

V¾r opm¾rksom pŒ melodien, og undgŒ et lille sekundsammenst¿d mellem korets sopranstemme og melodien. Problemet opstŒr oftest omkring maj7-akkorder og ved forudhold (sus4), som behandles nedenfor.

Ved maj7-akkorder skal man s¿rge for at akkordens maj7 og grundtonen ikke st¿der sammen. Hvis melodien har maj7eren kan koret sŒledes ikke have grundtonen i toppen, og omvendt: hvis melodien har grundtonen kan koret ikke have maj7eren i toppen. L¿sningen her kan v¾re at ¾ndre maj7-akkorden til en 6-akkord - de to har samme funktion.

L¿sningen i ¿vrigt er at holde afstand til melodien, eller at bruge melodien i dit kors stemmer.

 

FORUDHOLD

Hvis melodien har et forudhold er det oftest nemmest at lade den korstemme, der ligger lige ved melodien, f¿lge med i melodiens bev¾gelse.

Forudhold er ofte forudhold for akkordens terts, dvs en 4>3 bev¾gelse.

I en durakkord erstatter kvarten (4) tertsen og du kan IKKE have tertsen i dit kor samtidig.

I en molakkord er der ikke noget problem - molterts og 4er pΠsamme tid er ok.

 

VOICING

Spredt eller t¾t beliggenhed? Ved spredt forstŒr vi her blot drop-2.

Drop-2 anvender du:

á      hvis dit kor ligger meget h¿jt - sŒ fŒr du spredt stemmerne og klangen

á      nŒr du springer op, f.eks. i forbindelse med bloksats; gŒ da fra t¾t til spredt voicing

á      nŒr du springer ned: gŒ fra spredt til t¾t - herved undgŒr du alt for voldsomme spring i understemmerne.

En fornuftig anvendelse af drop 2 kan ofte l¿se stemmef¿ringsm¾ssige problemer (is¾r 7>3) i forbindelse med bloksats.