home
site search by freefind advanced
SKRIFTLIG MUSIK
   

Musikteori 1 - den nye

 

I den nye musikteori 1 opgave skal du skal du løse fire mindre opgaver i akkordlæsning, harmonisk analyse, melodisk analyse og rytmisk analyse.

 

Musikteori 1 vil ofte være delanalyser af det samme musikstykke - f.eks. kan både A, B1 og C-opgaven behandle det samme værk - men den kan også bestå af analyser af en række selvstændige musikstykker.

 

Opgave A

 

Du skal vise at du kan aflæse en række akkorder. Du skal kunne aflæse noderne i såvel G-nøglen, F-nøglen og C-nøglen.

Pensum er udvidet i forhold til den gamle M1-opgave, med mulighed for femklange, samt mol7b5-akkorden.

 

Pensum består af de fire treklangstyper:

    – dur, mol, dim og aug (+), som f.eks: C, Cm, Cdim, Caug (C+)

 

Af firklange kan du møde:

    – 6, 7, maj7, dim7: C6, C7, C7b5, C7+, Cmaj7, Cdim7/ Cm6, Cm7, Cm7b5, Cmmaj7.

 

Af femklange kan du møde:

    – 9 og b9, som f.eks.: C9, C7b9, Cmaj9 / Cm9.

 

 

Opgave B

 

Harmonisk analyse vil oftest basere sig på den opgavemelodi du har arbejdet med i opgave A og opgave D.

 

Opgave B1 vil være en funktionsharmonisk analyseopgave, men pensum er udvidet i forhold til den gamle M1-opgave idet der kan forekomme modulation, samt en række nye funktioner: ufuldkommen dominant, kvart-sekst og kvart-kvint forudhold samt skuffende opløsning (D > Ts).

Hvorvidt der optræder modulation eller ej vil være angivet.

 

 

Opgave B2 vil være en kort ekstra harmonisk analyseopgave, der enten kan være funktionsharmonisk eller modalharmonisk. Du forventes at være bekendt med følgende tre modi: dorisk, mixolydisk og æolisk.

 

Opgave C

 

Melodisk analyse af en mindre melodi. Ganske som i den tidligere M1, men den kan nu også være baseret på den melodi du har mødt i opgave A. Det vil sige at det kan være et lille klassisk tema, og at en eventuel vokalmelodi vil have tekst og at du kender de tilhørende becifringer fra opgave A.

 

Efter du har angivet svarene i de tre bokse – toneart, taktart og ambitus – skal du angive formen. Opdel melodien i perioder og fraser og skriv formen.

Herefter behandler du hver periode og dens fraser for sig med hensyn til struktur, sekvensering og melodisk bevægelse.

Kig også efter rytmiske motiver og frasernes sluttoner (hjemme/ude), klimaks osv.

 

 

Opgave D

 

Rytmisk analyse. Her skal du analysere opbygningen af et groove på cirka fire takter bestående af guitar, klaver/keyboard, bas og tromme. Du skal her kunne aflæse og overskue et rytmebillede og kunne kommentere på groovets opbygning.

 

Kerneordene vil være:

a) pulsmarkering, backbeat/afterbeat

b) underdelingsniveauer

c) gentagelsemønstre og ostinater

d) synkoper/lifts og off-beats

e) clave-rytmik og polyrytmik

 

Desuden skal du kunne kommentere på sammenfaldende rytmik vs komplementærrytmik.

 

 

Opgavesiden linker pt bare til de gamle opgaver, men snart kommer der en ny side med forskellige opgaver til det nye M1.

_____________________________________________________________________________

LINKS: