home
site search by freefind advanced
SKRIFTLIG MUSIK
   

Musikteori 1

 

I musikteori 1 opgave skal du skal du l¿se fire mindre opgaver i akkordl¾sning, harmonisk analyse, melodisk analyse og rytmisk analyse.

 

Musikteori 1 vil ofte v¾re delanalyser af det samme musikstykke - f.eks. kan bŒde A, B1 og C-opgaven behandle det samme v¾rk - men den kan ogsŒ bestŒ af analyser af en r¾kke selvst¾ndige musikstykker.


Du vil kunne m¿de musikstykker med op til 3 faste fortegn.

 

Opgave A

 

Du skal vise at du kan afl¾se fem akkorder. Du skal kunne afl¾se noderne i sŒvel G-n¿glen, F-n¿glen og C-n¿glen, dvs. du kan enten komme ud for en klaversats eller for en strygekvartetsats eller lignende.

Pensum er udvidet i forhold til den gamle M1-opgave, med mulighed for femklange, samt mol7b5-akkorden, men til geng¾ld skal du kun afl¾se 5 akkorder.

 

Pensum bestŒr af de fire treklangstyper:

    Ð dur, mol, dim og aug (+), som f.eks: C, Cm, Cdim, Caug (C+)

 

Af firklange kan du m¿de:

    Ð 6, 7, maj7, dim7: C6, C7, C7b5, C7+, Cmaj7, Cdim7 / Cm6, Cm7, Cm7b5, Cmmaj7.

 

Af femklange kan du m¿de:

    Ð 9 og b9, som eksempelvis: C9, C7b9, Cmaj9 / Cm9.

 

 

Opgave B

 

Harmonisk analyse vil oftest basere sig pΠden opgavemelodi du har arbejdet med i opgave A og i opgave D.

 

Opgave B1 vil v¾re en funktionsharmonisk analyseopgave, men pensum er udvidet i forhold til den gamle M1-opgave idet der bŒde kan forekomme modulation samt optr¾de de f¿lgende funktioner: ufuldkommen dominant, kvart-sekst og kvart-kvint forudhold samt skuffende opl¿sning (D > Ts).

Hvorvidt der optr¾der modulation eller ej vil v¾re angivet.

 

 

Opgave B2 vil v¾re en kort ekstra harmonisk analyseopgave, der enten kan v¾re funktionsharmonisk eller modalharmonisk. Du forventes at v¾re bekendt med f¿lgende tre modi: dorisk, mixolydisk og ¾olisk.

 

       > Vejledning til harmonisk analyse i B2


Opgave C

 

Melodisk analyse af en mindre melodi. Ganske som i den tidligere M1, men den kan nu ogsŒ v¾re baseret pŒ den melodi du har m¿dt i opgave A. Det vil sige at det kan v¾re et lille klassisk tema, og at en eventuel vokalmelodi vil have tekst og at du kender de tilh¿rende becifringer fra opgave A.

 

Efter du har angivet svarene i de tre bokse Ð toneart, taktart og ambitus Ð skal du angive formen. Opdel melodien i perioder og fraser og skriv formen.

Herefter behandler du hver periode og dens fraser for sig med hensyn til struktur, sekvensering og melodisk bev¾gelse.

Kig ogsΠefter rytmiske motiver og frasernes sluttoner (hjemme/ude), klimaks osv.

 

 

Opgave D

 

Rytmisk analyse. Her skal du analysere opbygningen af et groove pŒ cirka fire takter bestŒende af guitar, klaver/keyboard, bas og tromme. Du skal her kunne afl¾se og overskue et rytmebillede og kunne kommentere pŒ groovets opbygning.

 

Kerneordene vil v¾re:

a) pulsmarkering, backbeat/afterbeat

b) underdelingsniveauer

c) gentagelsem¿nstre og ostinater

d) synkoper/lifts og off-beats

e) clave-rytmik og polyrytmik

 

Desuden skal du kunne kommentere pŒ sammenfaldende rytmik vs komplement¾rrytmik.

 

_____________________________________________________________________________

LINKS: