home
site search by freefind advanced
SKRIFTLIG MUSIK
  print

Jazzvokal - opsummering

 

Det første du skal gøre er at lytte til den melodien og skrive nogle idéer ned på noden undervejs:

·      hvor skal der være flydekor

·      hvor skal koret være mere rytmisk

·      hvor er der plads til korsvar

·      hvor vil det være godt med bloksats

 

Huskeliste til dit kor. Koret skal vise - og altså indeholde - en række ting:


·      at du behersker akkorder og udvidelser = HUSK overensstemmelse mellem becifring og kor (og OBS de løse fortegn)


·      at du kan lave et rytmisk spændende kor i et modspil til melodien - se jazzvokalkompendiet kapitel 2 og 3.

·      at du behersker bloksats - se jazzvokalkompendiet kapitel 6. Der skal altså være et stykke med bloksats

·      hvis melodien lifter skal akkorden skifte på liftet

·      du må gerne tilføje en akkord til slut til en lille Coda, f.eks. T–Sm–T, eller I–bII–I

·      og husk at slutakkorden gerne må ændres fra maj7 til 6 eller 6/9  

·      og husk at du meget gerne må udvide med 9ere (der ikke nødvendigvis skal becifres).

 

STEMMEFØRING


·      7 > 3 ved kvintfaldsakkorder (dvs venstre om i kvintcirkelen)


·      undgå så vidt muligt parallelle sekunder i yderstemmer (S+A / T+B). Løsning: tilføj 9ere eller omlæg akkorderne


·      undgå lille sekund mellem Sopran og Alt. Løsning: omlæg akkorden eller tilføj en 9er

·      #5 > 9 ved D > T forbindelser (V–I); f.eks. G7#5 > Cmaj9. (Hvis Tonika ingen 9er har tilføjer du blot en)

·      b9 > 5 ved Dominant > Tonika forbindelser (V–I)

·      undgå så vidt muligt forstørrede og formindskede spring.

 

MELODI

Vær opmærksom på melodien, og undgå et lille sekundsammenstød mellem korSopran og melodi. Problemet opstår oftest omkring maj7-akkorder og ved forudhold, men også ved 7b9-akkorder, naturligvis.

Løsningen er at holde afstand, eller at indkorporere melodien i dit korarbejde.

 

FORUDHOLD

Hvis melodien har et forudhold er det oftest nemmest at lade den korstemme der 'har' melodiens tone følge med melodiens bevægelse.


Forudhold er ofte forudhold for akkordens terts, dvs en 4>3 bevægelse.


I en durakkord erstatter kvarten (4) tertsen og du kan IKKE have tertsen i dit kor samtidig.

I en molakkord er der ikke noget problem - molterts og 4er på samme tid er ok.

 

VOICING

Spredt eller tæt beliggenhed? Ved spredt forstår vi her blot drop-2, hvor den anden tone oppefra bliver lagt en oktav ned (eller: alten tager bassens plads).

Drop-2 anvender du:

·      hvis dit kor ligger meget højt - så får du spredt stemmerne og klangen

·      når du springer op, f.eks. i forbindelse med bloksats; gå da fra tæt til spredt
voicing

·      når du springer ned: gå fra spredt til tæt - herved undgår du alt for voldsomme spring i understemmerne.

En fornuftig anvendelse af drop 2 kan ofte løse stemmeføringsmæssige problemer (især 7 > 3) i
 forbindelse med bloksats, men dog ikke altid.