home
site search by freefind advanced
SKRIFTLIG MUSIK
  print

Jazzvokal - introduktion

 

Dette er en kort introduktion til arbejdet med såkaldte flydestemmer til en jazzmelodi med opgivne becifringer.

Du skal tilføje 4 vokale stemmer: S - A - T - B, men du ikke skal bekymre dig om det rytmiske fundament – bas og trommer – det er forudsat.                              

Jazzvokalarbejdet fungerer ligesom en blæsergruppe, der akkompagnerer og svarer melodien - vokal-bassen skal derfor ikke synge som en bas, men fungerer som en del af koret.

Du skal følge det jazzvokalkompendium som Gert Uttenthal har udarbejdet – det er godt og omfattende.

 

Til en start skal du især lægge mærke til disse regler:

            l   stemmerne skal ligge tæt, dvs der skal ikke være ‘huller’ mellem stemmerne hvor der er plads til akkordtoner

            l   stemmerne skal holde sig indenfor et vist omfang – ca midter-C til midter-C

            l   det er stemmer der skal kunne synges, så derfor skal de være sangbare. Det er baggrunden for den række af stemmeføringsregler du bliver præsenteret for.

 

De vigtigste stemmeføringsregler er:

            l   stemmeføringen skal være doven, dvs den enkelte stemme skal videreføres til den nærmeste tone i den følgende akkord, eller blive liggende hvis der er fællestoner

            l   7 > 3 behandlingen af den lille septim, der skal opløses nedad til tertsen i den følgende akkord ved akkorder med kvintfald imellem (=venstre om i kvintcirkelen), f.eks. Dm7 – G7 eller G7 – Cmaj7 osv.

            l   undgå helst formindskede/forstørrede spring

            l   men lav gerne akkordomlægninger for at skabe større variation i koret

            l   undgå såvidt muligt stemmekryds - at tenoren f.eks. ligger højere end alten

 

Koret kan så rytmiseres

            l   ved at følge melodiens lifts

            l   ved at introducere andre lifts ‘omkring’ melodirytmen

            l   ved at bruge udsnit af melodiens rytme

            l   ved at lave svar i melodiens huller

 

Se mere om Jazzvokal på siden Jazzvokal Opsummering