INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODELÆNGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKANALYSE  

 

Barok

 

Barokken, fra ca. 1600 til 1750, betegner den stilperiode der efterfølger Renæssancen.

 

I barokken blev dur-mol-tonaliteten, og efterhånden også den temperede stemning, lagt fast. Flere instrumenttyper udvikledes og eksisterende typer forbedredes og forfinedes, som orglet og violinen. De fleste satstyper var monotematiske, dvs. med kun ét tema pr sats. Både homofone og polyfone (som fugaen) satsteknikker var almindelige.

 

Instrumentalmusikken bestod af orkestermusik, hovedsagelig bestående af strygere, med forskellige slags koncertformer, både tuttikoncerter og solokoncerter (violinkoncert, trompetkoncert, oboekoncert osv) og suiter, dvs samlinger af dansesatser. Hertil naturligvis værker for et enkelt instrument, som orgel, violin, cello, harpsichord m.v. samt værker for mindre besætninger. Indenfor orgelmusikken er især Præludium & Fuga, eller Toccata & Fuga de kendteste værktyper.

 

Vokalmusikken bestod af opera, oratorier, kantater, arier m.v.

 

De kendteste komponister fra barokken tæller Antonio Vivaldi (1678-1741), J.S.Bach (1685-1750) og G.F.Händel (1685-1759).

_____________________________________________________________________________

Generelt  > Jakob Jensens side om barok

Koncert og Rondoform    

              Stikord til barok og rondo-form

              J.S.Bach, Violinkoncert i E-dur, 3.sats: arbejdsspørgsmål · tema · node

              Vivaldi: Oboekoncert i D-mol, opus 8, no 9, 1.sats: opgaver + facit · node

Præludium og fuga

              Præludium & fuga - overblik

              J.S.Bach, Invention nr 1 i C-dur: opgaver · node

              J.S.Bach, Fuga i C-dur - mulige temapræsentationer

              > Link til levende analyser af Bach-fugaer (kræver Flash)

Variationssats

              Variationsformer i barok & klassik - en oversigt

              G.F.Händel, Passacaglia i G-mol: link til node · analyse

              > Link til indspilninger på websiden Piano Society