home
site search by freefind advanced
MUSIKANALYSE  

 

Jazz

 

Jazzen opstod i de amerikanske sydstater, i New Orleans, Louisiana, omkring starten af det 20. Œrhundrede. En helt pr¾cis datering er vanskelig, da den stilart vi betegner som jazz, opstod ud af en langsom sammensmeltning af sort og hvid musikkultur. I mixet indgik andre sort/hvide musikalske blandingsformer som blues, gospel, work songs, marcher og ragtime.

 

Jazz karakteriseres oftest af et swing-beat, dvs. et beat, hvor ottendedeleunderdelinger spilles i uens l¾ngde - den f¿rste ottendedel er knap dobbelt sŒ lang som den anden. Dette swingende beat udf¿res forskelligt fra jazzgenre til jazzgenre. Med en streng trioliseret fornemmelse vil f¿rste ottendedel v¾re pr¾cis dobbelt sŒ stor som den anden, hvilket giver en 12/8-dels underdeling af pulsen, som man kan h¿re i f.eks. boogie-woogie. Samtidig har noget jazz ogsŒ en lige underdeling, specielt ved ballader.

 

Derudover kan jazz defineres ved udstrakt brug af improvisation; en musikud¿velse baseret pŒ lydh¿rhed og reaktion musikerne imellem, samt en str¾ben efter individualitet og originalitet i tone og udtryk. Alt sammen elementer som ikke eksklusivt definerer jazz - improvisation er almindeligt i sŒvel rockmusik som i megen anden musik - men samlet set definerer elementerne den brede vifte af musik, vi kalder jazz.

 

Jazzen har i l¿bet af Œrene udviklet sig til en r¾kke undergenrer, som i dag i er sameksisterende og ud¿ves aktivt. Du kan l¾se mere om jazzens forskellige genrer gennem tiden i den kortfattede oversigt over > jazzens historie.

 

De kendteste ud¿vere er mange, men t¾ller bl.a. Duke Ellington (1899-1974), Louis Armstrong (1901-71), Count Basie (1904-84), Benny Goodman (1909-86), Charlie Parker (1920-55), Miles Davis (1926-91), Bill Evans (1929-80), Ornette Coleman (1930-2015), Herbie Hancock (1940-), og mange, mange flere ..

_____________________________________________________________________________

HISTORIE

              Jazzens historie - i korte tr¾k - med musikeksempler

              Musikipedia om jazz

ANALYSE

             Jazzanalyse

             Jazzimprovisation


MATERIALE

  SWING     Count Basie: Sent For You Yesterday (1939)

                  Count Basie: Rockin' The Blues (1941)

  BEBOP      Charlie Parker: Now's The Time (1945)

                  á Now's The Time: Analyse af tema & 1. solokor

                  Charlie Parker: Ornithology (1946) á Parkers solo

  COOL        Miles Davis: Boplicity (1957) á harmonisk analyse

                  Miles Davis: Porgy and Bess: Summertime á Miles' solo

  HARDBOP  Horace Silver: The Preacher (1956)

                  Herbie Hancock: Cantaloupe Island (1964)

  MODAL      Miles Davis: So What (1959)