INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
 
MUSIKANALYSE  

 

Musikalsk analyse

 

Musikalsk analyse handler om at analysere musikkens forskellige parametre - delelementer - for pŒ den mŒde at kunne sige noget om hvad der karakteriserer det enkelte v¾rk, og hvad der karakteriser den enkelte stilart.

 

Igennem en sŒdan stilistisk analyse kan man beskrive i hvor h¿j grad v¾rket passer ind i den overordnede stils karaktertr¾k, og samtidig se pŒ hvilke andre tr¾k v¾rket indeholder, og hvordan disse ting tilsammen udg¿r nummerets stilistiske profil.

 

Men udover at se pŒ det enkelte v¾rk selv, kan man analysere et musikv¾rk udfra en r¾kke eksterne forhold, der har en indflydelse pŒ v¾rkets frembringelse, dets lyd og udtryk.

Det kan v¾re historiske, sociale eller biografiske omst¾ndigheder der giver den historiske, sociale eller personlige ramme for v¾rket, og sŒledes belyser v¾rket i den ekstramusikalske kontekst.

 

Under > Generel Analyse finder du materiale om almene analysemetoder, samt analyseparametre sŒsom form, melodik, harmonik og groove.


PΠsiden > Analysemetoder i musik finder du Gert Uttenthal Jensens overblik over videnskabsteoretiske analysemetoder, og en mere generel side om videnskabsteori i musik finder du pΠsiden > Musik og videnskabsteori.


Herudover er der to sider om analysemetoder specielt rettet mod de rytmiske genrer: > jazzanalyse og > rock/pop-analyse.

 

Afdelingen for musikanalyse pŒ Tartelet.dk rummer ogsŒ en materialesamling til en r¾kke stilarter indenfor sŒvel > klassisk musik som > rytmisk musik.

 

_____________________________________________________________________________