INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKANALYSE  

 

Modernisme

 

Modernismen, fra ca. Œr 1900 og frem, betegner en blandet r¾kke stilarter der efterf¿lger romantikken.

 

Efter romantikkens udvidelse af klangspektret og fors¿get pŒ at presse dur-mol-tonaliteten til det yderste er det som om at den vej ikke kan f¿res videre, og mange forskellige musikalske retninger opstŒr.

 

Impressionismen er et lavm¾lt svar pŒ den stort anlagte, ekspressionistiske romantik. Her arbejdes med rolige klangflader og ikke-retningsbestemt musik. Modsat romantikken arbejdes der ikke henimod (endnu) et h¿jdepunkt i et evigt stigende og faldende dynamisk udtryk, men med mere statiske musikalske billeder. Dette tilvejebringes bl.a. via tertsbesl¾gtede harmoniske forbindelser.

 

Ekspressionismen f¿rer sŒ at sige den ekspressive romantik et skridt videre til et rent udtryk, fri for formalistiske rammer som form og tematik. En dissonanspr¾get musik med nye metoder til motivisk og musikalsk konstruktion kommer til verden med 12-tonemusikken.

 

Sidel¿bende hermed benytter den neoklassicistiske bev¾gelse gamle formtyper i skabelsen af musik, der i h¿j grad betoner rytmiske og mere minimalistiske elementer som alternativ til de f¿lelsm¾ssige rutschebaner i den sene romantik.

 

Efter 1945 kommer konkret musik - musik der anvender eksisterende lyde som musikalske byggesten; seriel musik - hvor en underliggende talr¾kke definerer den musikalske komposition; tilf¾ldighedsmusik - hvor ydre, ukontrollerbare begivenheder definerer det musikalske forl¿b; samt minimalistisk musik - hvor smŒ musikalske 'loops' interagerer i gradvist varierende konstellationer.

 

Se flere detaljer med musikeksempler pΠsiden > Romantik til Modernisme

_____________________________________________________________________________