home
site search by freefind advanced
SKRIFTLIG MUSIK
   

Musikteori 1 - opgaver

 

_____________________________________________________________________________

Hele opgaves¾t

 

> Opgaves¾t #1 - Thomas Hammer


> Opgaves¾t #2 - Thomas Hammer á svar

> Opgaves¾t #3 - Thomas Hammer á svar


Disse tre opgaves¾t fungerer ganske som eksamensopgaverne og har nye s¾t opgaver til M1, mens musikteori 2-opgaverne alle er ens og fra det vejledende opgaves¾t.


> rspr¿ves¾t til 2. g, bestŒende af M1 (A, B1, C & B2) + M2 E3 jazzopgaven

_____________________________________________________________________________

Blandede opgaver


Opgave A & B1 - Mozart allegretto á svar

Opgave A & B1 - Jeg ser de b¿gelyse ¿er á svar

Opgave A & B1 - Grieg, ses d¿d (sv¾r) á svar

Opgave A, B1 & C - Underlige aftenlufte á svar

Opgave A, B1 & C - Mozart andante á svar

_____________________________________________________________________

Vejledninger

Opgave A
- Akkordl¾sning


_____________________________________________________________________________

Opgave B - Harmonisk analyse

 

_____________________________________________________________________________

Opgave C - Melodisk analyse

 

_____________________________________________________________________________

Opgave D - Rytmisk analyse

 

 > Find her evalueringskriterier for M1 fra "L¾rerens h¾fte" 2019

> Hele det nye "L¾rerens h¾fte" 2019 med evalueringskriterier for skriftlig musik